Pontische stroomgrondel

Minimaliseren
Pontische stroomgrondel

Uiterlijk
Pontische stroomgrondel (Neogobius fluviatilis) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae). De soort heeft een grijzige tot grijsbruine kleur met donkere vlekken op de flanken, vaak overeenkomstig met de bodem waar ze op leven. Mannetjes krijgen tijdens de paaitijd zwart met gele vinzomen. De Pontische stroomgrondel kan ongeveer 20 cm lang worden. Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de borstvinnen van Pontische stroomgrondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. Brakwatergrondel heeft op de kop tot aan de eerste rugvin geen schubben. Het onderscheid met andere exotische grondelsoorten is te maken doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, zwartbekgrondel heeft een zwarte vlek achterin de voorste rugvin en Kesslers grondel heeft een grote afgeplatte kop (breder dan hoog).

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van Pontische stroomgrondel lag oorspronkelijk langs de kusten van de Zwarte Zee en in de benedenlopen van daarop uitmondende rivieren. De soort heeft zijn leefgebied aan het einde van de 20e eeuw sterk uitgebreid en via het Main-Donaukanaal heeft Pontische stroomgrondel het stroomgebied van de Rijn bereikt. In Nederland werd de soort voor het eerst aangetroffen in 2009 en heeft zich sindsdien snel verspreid via de grote rivieren en kanalen. De Pontische stroomgrondel heeft een voorkeur voor zandige bodems waar hij zich ingraaft, waarbij de ogen boven het zand uitsteken. Het voedsel bestaat uit kleine kreeftachtigen, schelpdieren en kleine vissen. De voortplantingsperiode in Nederland loopt waarschijnlijk van april tot september waarbij  het vrouwtje meerdere keren per jaar eitjes afzet. Er wordt door het mannetje een nest uitgegraven onder een steen of ander hard substraat. Het vrouwtje plakt de eitjes op het plafond van deze holte, waarna het mannetje het nest bewaakt totdat de eitjes uitkomen. Na uitkomst verspreiden de larven zich waarschijnlijk via de waterstroom in stroomafwaartse richting.

Bedreigingen en bescherming
Pontische stroomgrondel is uitheems en heeft zich sinds de vestiging in Nederland sterk uitgebreid en komt momenteel in alle grote rivieren, kanalen en het IJsselmeer voor. Door zijn sterke kolonisatiedrift wordt de soort als een invasieve exoot beschouwd en vormt mogelijk een bedreiging voor inheemse bodemsoorten als riviergrondel en bermpje. De Pontische stroomgrondel is niet beschermd in Nederland.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
nest Pontische stroomgrondel
Pontische stroomgrondel
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina