Marmergrondel

Minimaliseren

Uiterlijk

Marmergrondel (Proterorhinus semilunaris) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae). Het lichaam is gedrongen en donkerbruin tot donkergrijs met een gemarmerde tekening met daarin grote donkere vlekken. Mannetjes kleuren in de paaitijd bijna zwart, de voorste rand van hun eerste rugvin kleurt oranje en de rand van de tweede rugvin en staartvin kleuren wit tot rood. De soort kan ruim 10 cm worden.
Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de borstvinnen van de marmergrondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij de donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. Het onderscheid met brakwatergrondel, zwartbekgrondel, Kesslers grondel en Pontische grondel is te maken doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, de andere grondelsoorten hebben dit niet.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van marmergrondel ligt in de stroomgebieden ten westen en noordwesten van de Zwarte Zee. In de jaren ’90 begon de soort het verspreidingsgebied stroomopwaarts uit te breiden in de Donau, waarschijnlijk als gevolg van rivierkanalisaties. Het stroomgebied van de Rijn werd bereikt via het Main-Donaukanaal. In Nederland is marmergrondel voor het eerst aangetroffen in 2002. De soort verspreidde zich snel via de grote rivieren en kanalen naar uiterwaardplassen, polderwateren en beken. Marmergrondel prefereert structuurrijke oeverhabitats die schuilgelegenheid bieden zoals (kleinere) stenen, schelpenbanken of dichte vegetatie. Het voedsel bestaat uit ongewervelden en zoöplankton. In Nederland loopt de voorptlantingsperiode waarschijnlijk van april tot september waarbij vrouwtjes meerdere legsels per jaar hebben. De eitjes worden afgezet in een holte tussen stenen of ander hard substraat, waarna het mannetje de eitjes bewaakt tot ze uitkomen.

Bedreigingen en bescherming

Marmergrondel is uitheems en heeft zich sinds de vestiging in Nederland sterk uitgebreid. Door zijn sterke kolonisatiedrift wordt de soort als een invasieve exoot beschouwd en vormt mogelijk een bedreiging voor inheemse bodemsoorten zoals rivierdonderpad en bermpje. De marmergrondel is niet beschermd in Nederland.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
1 van 8cm. en 1 van 4cm. voor zover ik weet de eerste marmergrondels die in de berkel zijn gevangen.
Grensmaas.
Net boven de stuw bij borgharen
Net boven de stuw bij borgharen
Ijssel
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina