Kopvoorn

Minimaliseren
Leuciscus cephalus

Uiterlijk
Kopvoorn (Squalius cephalus) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en is een langgerekte torpedovormige vis met een relatief brede kop. De randen van de schubben zijn donker waardoor er een netvormige tekening op de flanken ontstaat. Jonge dieren zijn zilverkleurig, oudere dieren vaak olijfbruin tot bronskleurig. Kopvoorn kan tot 80 cm groot worden maar in Nederland worden de dieren doorgaans niet groter dan ruim 60 cm.

Graskarper, winde en serpeling vertonen overeenkomsten met kopvoorn. Het onderscheid bij dieren langer dan 10 cm is te maken op basis van de vorm van de anaalvin. De rand van de anaalvin van kopvoorn is bolrond terwijl deze bij graskarper recht en bij serpeling en winde holrond tot recht is. Serpeling heeft bovendien een onderstandige bek, die van kopvoorn is eindstandig.

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van kopvoorn loopt van Frankrijk tot zuid Scandinavië en van Engeland tot aan de Oeral. Het voornaamste leefgebied ligt in de middenlopen van rivieren, maar ook in de kleinere bovenlopen en in de benedenlopen komt de soort voor. In Nederland ligt het belangrijkste leefgebied in de Grensmaas en de beken die hierop uitmonden. Kopvoorns prefereren structuurrijke rivierdelen waar snel- en langzaamstromende delen elkaar afwisselen. Ze bevinden zich vaak in de beschutting van holle oevers, overhangende bomen of plantenbedden in de diepere en minder snel stromende delen. Er wordt gepaaid vanaf mei in ondiep snelstromend water boven grind, grof zand en waterplanten. De jonge dieren groeien op in de ondiepe oeverzones en voeden zich met plantmateriaal, insecten en andere ongewervelde waterdieren. Volwassen kopvoorns eten ook visjes en amfibieën.

Bedreigingen en bescherming
Kopvoorn is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achteruit gegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden. Kopvoorn is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 30 cm en een gesloten tijd van 1 april tot 31 mei. Op de Rode Lijst heeft de soort de status ‘kwetsbaar’. 


  

Fotoalbum

Minimaliseren
kopvoorn in IJsselvallei
l asemois
IMG_0193
Kopvoorn (1)
Kopvoorn
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina