Kolblei

Minimaliseren

kolblei_Jelger.jpg

Uiterlijk
De kolblei (Blicca bjoerkna) is een hooggebouwde karperachtige (Cyprinidae) met een sterk zijdelings afgeplat lichaam en zilverkleurige flanken. De kop is relatief klein met een onderstandige uitstulpbare bek. Het mannetje heeft in de paaiperiode paaiuitslag (witte knobbeltjes) over het lichaam. De maximum lengte bedraagt ongeveer 50 cm. Kolblei kan onder andere van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (22-26) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9). Brasem heeft een kleiner oog en meer schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.

Leefgebied & levenswijze
Kolblei komt in een groot deel van Europa voor uitgezonderd delen van Scandinavië, het Iberisch Schiereiland en de omgeving van de Adriatische zee. De soort prefereert stilstaand tot langzaam stromend water en leeft in meren, plassen, kanalen en rivieren. In de periode mei tot juni trekt kolblei naar ondiep water om zich voort te planten op waterplanten of andere substraten. In de rivieren maken ze daarbij ook gebruik van ondergelopen uiterwaarden. De soort is nachtactief en leeft in scholen, soms ook samen met brasem. Het voedsel bestaat uit slakjes, insecten, waterplanten, algen en dierlijk plankton welke met behulp de uitstulpbare bek uit de bodem gehaald worden.

Bedreigingen en bescherming
Kolblei is een vrij algemene in Nederland. Doordat er vaak verwarring met brasem optreed is er weinig bekend over de toe- of afname van de soort. In zeer voedselrijke wateren is kolblei waarschijnlijk in het nadeel ten opzichte van brasem. De kolblei is zonder minimummaat of gesloten tijd opgenomen in de Visserijwet.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Kolblei
Hele jonge kolblei uit een zijsloot van de Dommel
kolblei
Kolblei (3)
Kolblei (2)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina