Kleine marene

Minimaliseren

Kleine marene

Uiterlijk
De kleine marene (Coregonus albula) behoort tot de familie van de zalmen (te herkennen aan de aanwezigheid van een vetvin). De soort heeft een zeer langgerekt, matig zijdelings afgeplat lichaam en een bovenstandige bek. Ze vertonen gelijkenis met de houting, deze soort heeft echter een onderstandige bek. Kleine marenes worden gemiddeld 20 cm lang met uitschieters tot 40 cm.

Leefgebied & levenswijze
Kleine marene komt van nature voor in de estuaria, kustwateren en meren rond de Oostzee. De paai vindt plaats in zoetwater boven zand of grind. Het hoofdvoedsel bestaat uit dierlijk plankton, grotere individuen eten ook visbroed en insecten. De soort is geïntroduceerd in een aantal stuwmeren van het Duitse Rijnstroomgebied. In Nederland wordt kleine marene incidenteel waargenomen. Tussen eind 2015 en het voorjaar 2016 werden er in korte tijd zes waarnemingen gedaan in de Waddenzee, Gelderse IJssel en de IJssel bij Deventer. Mogelijk gaat het hier om dieren die zijn uitgespoeld vanuit Duitsland.

Bedreigingen en bescherming
De kleine marene wordt voor Nederland als uitheems beschouwd. Hij is opgenomen in de Visserijwet. Internationaal is de soort beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3).

  

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina