Kesslers Grondel

Minimaliseren
kesslers grondel.jpg

Uiterlijk
Kesslers grondel (Neogobius kessleri) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae). Het lichaam is gedrongen en onregelmatig donker gevlekt met een grote afgeplatte kop (breder dan hoog) en een grote bovenstandige bek. Mannetjes worden in de paaitijd donkerder. Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de borstvinnen van Kesslers grondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. Brakwatergrondel heeft op de kop tot aan de eerste rugvin geen schubben. Het onderscheid met andere exotische grondelsoorten is te maken doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, zwartbekgrondel heeft een zwarte vlek achterin de voorste rugvin en Pontische stroomgrondel heeft een kleinere bek en kop (ongeveer even breed als hoog). De Kesslers grondel kan ruim 20 cm lang worden.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van Kesslers grondel lag in de rivieren en estuaria aan de noordoost zijde van de Zwarte Zee. De soort heeft zijn leefgebied in de Donau aan het einde van de 20e eeuw in stroomopwaartse richting uitgebreid, waarschijnlijk geholpen door de aanleg van stortstenen oevers ten behoeve van de oeververdediging. Via het Main-Donaukanaal heeft Kesslers grondel vervolgens ook het stroomgebied van de Rijn gekoloniseerd. In Nederland werd de soort voor het eerst aangetroffen in 2007 en heeft zich sindsdien snel verspreid via de grote rivieren en kanalen. De soort heeft een voorkeur voor stortstenen oevers maar is ook aangetroffen op zandbodems en tussen vegetatie. Met de grote bek wordt vanuit de beschutting van stenen of andere structuren gejaagd op een breed spectrum aan prooien waaronder insecten, kreeftachtigen en kleine vissen. In Nederland vindt er waarschijnlijk van april tot september voortplanting plaats waarbij het vrouwtje meerdere keren per jaar eitjes afzet tegen de onderkant van stenen of andere harde substraten. De eitjes worden bewaakt door het mannetje totdat ze uitkomen. Na uitkomst verspreiden de larven zich waarschijnlijk via de waterstroom in stroomafwaartse richting.

Bedreigingen en bescherming
Kesslers grondel is uitheems en heeft zich sinds de vestiging in Nederland sterk uitgebreid en komt momenteel in alle grote rivieren, kanalen en het IJsselmeer voor. Ook in een aantal beekmondingen wordt de soort al aangetroffen. Door zijn sterke kolonisatiedrift wordt Kesslers grondel als een invasieve exoot beschouwd en vormt mogelijk een bedreiging voor inheemse bodemsoorten als rivierdonderpad, bermpje en riviergrondel. De Kesslers grondel is niet beschermd in Nederland.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Kesslergrondel
Kesslergrondel
hengelvangst Rijn bij Wageningen
Kesslers grondel, hengelvangst, Waal
DSC06022
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina