Karper

Minimaliseren
Cyprinus carpio

Uiterlijk
Karper (Cyprinus carpio) is een langgerekte kaperachtige (Cyprinidae), kweekvarianten hebben doorgaans een hogere rug. Karpers zijn van nature volledig beschubd, maar sommige kweekvarianten hebben slechts enkele (spiegelkarper en rijenkarper) of helemaal geen schubben (lederkarper). De flanken zijn brons tot bruinkleurig maar er zijn ook gouden, gele, witte en zwarte kweekvarianten (o.a. koikarpers). Jonge karpers hebben vaak een donkere vlek op de staartwortel. Karper kan tot circa 120 cm lang worden. Het onderscheid met de gelijkende soorten kroeskarper en giebel is te maken doordat deze soorten geen bekdraden hebben, karper heeft er vier: twee korte bekdraden op de bovenlip en twee langere bekdraden in de mondhoek. Jonge zeelten vertonen enige gelijkenis met jonge karper. Zeelt heeft echter kleine nauwelijks zichtbare schubben en een korte rugvin (12-13 vinstralen).

Leefgebied & levenswijze
Oorspronkelijk komt karper uit stroomgebieden rond de Kaspische Zee, Zwarte Zee en het Aralmeer. De soort vormt al eeuwen een belangrijke bron van voedsel. Karpers werden hiervoor in vijvers gehouden, gekweekt en getransporteerd waardoor de soort zich wereldwijd verspreid heeft. Archeologische vondsten wijzen erop dat de soort al vanaf de 14e eeuw in Nederland voorkomt. Karpers kunnen in vrijwel alle watertypen voorkomen van de grote rivieren, meren en kanalen tot in bredere sloten en vijvers. De voortplanting vindt plaats vanaf juni op ondiepe bij voorkeur vegetatierijke plaatsen. Karper woelt met de uitstulpbare bek de bodem om op zoek naar waterdiertjes als het warmer is wordt er soms ook aan het wateroppervlakte naar voedsel gezocht.

Bedreigingen en bescherming
Karper is oorspronkelijk een uitheemse soort voor Nederland die al lange tijd als ingeburgerd  beschouwd is en mede dankzij uitzettingen vrij algemeen voorkomt. De voortplanting is in ons land lang niet ieder jaar succesvol omdat de watertemperaturen in het voorjaar en de zomer vaak te laag zijn. Ook zijn er diverse ziekten die plaatselijk kunnen leiden tot hoge karpersterfte. Doordat het een populaire sportvis is worden er regelmatig uitzettingen gedaan om het karperbestand op peil te houden. In gebieden waar kroeskarper voorkomt vormt de aanwezigheid van karper een bedreiging doordat hybridisatie kan plaatsvinden. Karper is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat. 


Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Koi in de zandput van Waspik
Foto gemaakt in de zandput te Waspik.
Karper
spiegelkarper
schubkarper
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina