Gup

Minimaliseren
Soortbeschrijving & levenswijze 
Gup (Poecilia reticulate) of guppy komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika waar hij voorkomt in vegetatierijke meren. Gup leeft vrij kort (2 á 3 jaar), en kan zich vanaf 3 maanden al voortplanten. Mannetjes van het guppy zijn vaak sierlijk gekleurd en worden meestal zo’n 1,5 cm lang. De vrouwtjes zijn vaak vrij kleurloos en worden groter dan 2 cm lang. Gup is een van oorsprong tropische vis en prefereert een watertemperatuur van 18 tot 28 graden Celsius. In Nederland kan de gup tijdens de winter niet in het wild overleven uitgezonderd locaties waar onder invloed van industrie thermische verontreiniging van het oppervlakte water plaats vindt.

Verspreiding
Gup komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika maar is als een van de meest populaire aquariumvissen over de hele wereld verspreid. In Nederland wordt gup sporadisch aangetroffen (veelal in de zomer), het gaat hierbij om uit aquarium afkomstige dieren die worden uitgezet. Deze dieren kunnen de winter niet overleven. Er zijn gevallen bekend dat guppenpopulaties zich tijdelijk stand hielden in het warme water bij lozingskanalen van industrie of electriciteitscentrales. 

Bescherming

Gup is een exoot en heeft geen wettelijk beschermde status.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina