Grote marene

Minimaliseren
 

Soortbeschrijving & levenswijze

Grote marene (Coregonus maraena behoort tot de familie van de zalmen. De soort wordt circa 50 cm lang en heeft een langgerekt, matig zijdelings samengedrukt lichaam. Grote marene leeft in estuaria en kustgebieden en paait in zoetwater. In het buitenland komen ook populaties voor in afgesloten meren. Vanaf juni-oktober verzamelt grote marene zich in de estuaria en benedenlopen van rivieren om vervolgens stroomopwaarts naar de paaigebieden te trekken. De paai vindt plaats op kiezel- of zandbodems bij een matige tot sterke stroming. Na de paai overwinteren de volwassen dieren in de rivieren of in het estuaria. De eieren komen in het voorjaar uit waarna de larven met de stroming naar het estuaria meegevoerd worden.

Verspreiding
De grote marene werd in het verleden beschouwd als inheemse soort voor Nederland. Dit is waarschijnlijk niet correct. Alleen van houting (C. oxyrinchus) is vastgesteld dat deze zich in Nederland voortplantte. Waarnemingen van andere houtingachtigen in Nederland zijn zeer incidenteel en berusten op een verkeerde determinatie van Houtingen of mogelijk op uitgespoelde (vanuit alpine meren) of uitgezette (rond 1900 werden uitheemse coregoniden uitgezet in de Rijn) individuen van andere soorten. Van een aantal museumexemplaren is naderhand bijvoorbeeld vastgesteld dat deze verkeerd gedetermineerd waren. De inheemse houting was herkenbaar aan een vlezige neus, maar er waren ook dieren (vrouwtjes) die een minder vlezige neus hadden. Het is goed mogelijk dat deze dieren voor een andere coregoniden soort werden aangezien. Het natuurlijke verspreidingsgebied van grote marene ligt in de baltische zee en aangrenzende rivieren.

Bescherming
Grote marene heeft op de Rode Lijst de status “in het wild uit Nederland verdwenen”. Hij is opgenomen in de Visserijwet. Internationaal is grote marene beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3) en de Europese Habitatrichtlijn (tabel 5).

  

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina