Grootkopkarper

Minimaliseren
Soortbeschrijving & levenswijze 
Grootkopkarper (Hypophthalmichthys nobilis) is een exotische vissoort die slechts sporadisch in Nederland wordt aangetroffen. Opvallend zijn de stand van de ogen welke lager staan dan de mondopening. De soort kan een lengte van 150 cm bereiken en tot wel 40 kilo zwaar worden en voedt zich hoofdzakelijk met zoöplankton en algen. In het oorspronkelijke leefgebied trekt grootkopkarper in de paaitijd (april –juli) over grote afstanden stroomopwaarts in de rivieren. Eieren worden afgezet in de stroming en drijven met de stroming mee om na twee dagen uit te komen bij een watertemperatuur van 25 graden. Voortplanting in Nederland treedt niet op doordat de watertemperaturen in de stromende wateren hiervoor te laag zijn.

Verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van grootkopkarper is centraal en Zuid-China. Wereldwijd wordt de vissoort veel gekweekt. In veel riviersystemen in Europa, en Amerika en Azië is de soort uitgezet. In Nederland wordt de soort zeer incidenteel waargenomen.

Bescherming
Grootkopkarper staat als exotische soort niet op de Rode Lijst en heeft geen wettelijke beschermingsstatus.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina