Graskarper

Minimaliseren

Graskarper - foto Jelger Herder

UiterlijkDe graskarper (Ctenopharyngodon idella) is een karperachtige (Cyprinidae) met een torpedovormig lichaam en bruingroene flanken. De grote schubben zijn zwart omrand waardoor er op de flank een nettekening zichtbaar is. Graskarpers kunnen ongeveer 120 centimeter lang worden. Karper en kopvoorn vertonen overeenkomsten met graskarper. Het onderscheid kan gemaakt worden doordat karper bekdraden heeft. De rand van de anaalvin van kopvoorn is bolrond terwijl deze bij graskarper recht is.

Leefgebied & levenswijzeHet oorspronkelijke leefgebied van graskarper bevindt zich in de plantenrijke delen van rivieren en de hiermee verbonden meren in Oost-Azië en Oost-Siberië. Omdat het voedsel hoofdzakelijk uit zachte waterplanten bestaat is de soort wereldwijd uitgezet om overvloedige ontwikkeling van waterplanten te bestrijden. In Nederland is dit gebeurd sinds de jaren ’70 van de 20e eeuw. De soort is een goede zwemmer en heeft zich vanuit de kleinere wateren waar de uitzettingen plaatsvonden ook verplaatst naar rivieren, kanalen en meren. Omdat in Nederland de juiste klimatologische en fysische omstandigheden ontbreken (warm stromend water) vindt bij ons geen voortplanting plaats.

Bedreigingen en bescherming
Graskarper is een uitheemse soort voor Nederland die zich bij ons niet kan voortplanten en hierdoor vrij zeldzaam blijft. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied gaat de soort sinds 1980 sterk achteruit door overbevissing, vervuiling en de aanleg van stuwdammen. In Nederland is de soort niet beschermd. Lokaal geldt voor sportvissers soms een meeneemverbod op graskarper ten behoeve van het waterbeheer. Het uitzetten van graskarpers kan leiden tot afname van watervegetatie en verslechtering van de waterkwaliteit. Meer informatie over de ecologische risico's van graskarper is te vinden in het rapport Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
In Noord-Holland
In Noord-Holland
Graskarper
Graskarper
Graskarper, Ctenopharyngodon idella
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina