Goudvis

Minimaliseren

Soortbeschrijving & levenswijze 
Goudvis werd regelmatig een gekweekte gouden variant van giebel genoemd. En de beide soorten werden ondersoorten van elkaar genoemd (respectievelijk Carassius auratus auratus en Carassius auratus gibelio). Uit genetisch onderzoek blijkt dat dit niet klopt. Het zijn twee aparte soorten. Goudvis (Carassius auratus) is van oorsprong een Aziatische soort die hier is geïntroduceerd. Giebel (Carassius gibelio) komt van oorsprong in Europa voor. Er kan echter wel hybridisatie optreden tussen kroeskarpers, giebels en goudvissen. Goudvissen hebben voorkeur voor stilstaand water met veel waterplanten. De waterplanten dienen als eiafzetplek. En ze bieden schuilplekken aan jonge dieren. Goudvissen zijn niet erg gevoelig voor schommelingen in temperatuur of zuurstofgehalte. Hun voedsel bestaat uit zowel plantaardig als dierlijk materiaal. In het derde of vierde levensjaar wordt de goudvis geslachtsrijp. Door zijn opvallende gouden kleur is goudvis waarschijnlijk een makkelijke prooi voor roofvissen zoals snoek. Goudvissen kunnen na enkele generaties echter hun oorspronkelijke bruine kleur terugkrijgen waarmee ze vrijwel niet te onderscheiden zijn van Giebels.

Verspreiding

Van goudvis zijn over heel Nederland waarnemingen bekend. Niet duidelijk is of het in alle gevallen om goudvissen gaat aangezien de soort als bruine verwilderde vorm moeilijk te onderscheiden is van een giebel.

Bescherming
Goudvis staat als uitheemse soort niet op de Rode Lijst en heeft geen beschermde status.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
Nakomeling van mooi gekleurde goudvissen uit de vijver 
Loes Kuiper
Nakomeling van mooi gekleurde goudvissen uit de vijver 
Loes Kuiper
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina