Goudharder

Minimaliseren
Soortbeschrijving & levenswijze 
Goudharder (Liza aurata) heeft in tegenstelling tot de andere harders in Nederland een grote goudkleurige vlek aan de bovenkant van zijn kieuwdeksels. Goudharder leeft net als andere harders veelal nabij de kust en komt ook voor in brak water. Goudharders worden slechts sporadisch aangetroffen in zoet water en is van de Nederlandse harders het minst tolerant voor zoet water. Jonge goudharders voeden zich met zoöplankton terwijl oudere dieren algen en plantaardige detritus eten. Voortplanting vindt plaats op zee.

Verspreiding
Goudharder heeft in Europa een groot verspreidingsgebied en komt voor van de Middellandse zee tot het zuiden van Noorwegen. Jonge dieren van de Goudharder komen algemeen voor langs de gehele Nederlandse kust, de Waddenzee en in de zeearmen van Zeeland.

Bescherming
Goudharder is niet opgenomen op de nationale Rode lijst en heeft geen wettelijk beschermde status.

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina