Giebel

Minimaliseren
Carassius auratus


Uiterlijk
Giebel (Carassius gibelio) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte karperachtige (Cyprinidae) met geelwitte tot bruingelige flanken. Giebels kunnen tot circa 45 cm lang worden. Karper en kroeskarper lijken op giebel. Het onderscheid met karper kan gemaakt worden doordat karper bekdraden heeft. Kroeskarper heeft een bolle rugvin en 33-36 schubben op de zijlijn, de giebel heeft er 27-32 en een holle rugvin. In tegenstelling tot jonge karpers en kroeskarpers hebben jonge giebels geen donkere vlek op de staartwortel.

Leefgebied & levenswijze
Giebel komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit centraal Europa en Siberië maar komt sinds de 17e eeuw in West-Europa voor en is waarschijnlijk meegekomen met vistransporten. De soort heeft een voorkeur voor stilstaand tot langzaam stromend water met waterplanten. In Nederland wordt giebel vaak aangetroffen in vijvers, poelen en sloten. De voortplanting van giebel is bijzonder. De West-Europese populaties bestaan namelijk hoofdzakelijk uit vrouwtjes die zich ongeslachtelijk voortplanten door mee te paaien met andere karperachtigen. Het sperma van de andere karperachtigen zorgt ervoor dat de eitjes bevrucht worden, maar doordat er geen kernversmelting plaats vindt ontstaan er enkel vrouwelijke giebelnakomelingen. Hierdoor is één giebel al in staat een populatie te starten mits er andere karperachtigen in het water aanwezig zijn. In het Oosten van het verspreidingsgebied (Azië) planten giebels zich wel geslachtelijk voort en zijn er dus ook mannelijke giebels te vinden. Het voedsel bestaat uit waterdiertjes zoals zoöplankton, insectenlarven en kleine kreeftachtigen aangevuld met plantaardig voedsel zoals algen en waterplanten.

Bedreigingen en bescherming
Giebel is een ingeburgerde soort in Nederland die vooral in het zuiden en westen wordt aangetroffen. De soort vormt een bedreiging voor kroeskarper doordat hybridisatie kan plaatsvinden. De soort is opgenomen in de Visserijwet en heeft geen minimummaat of gesloten tijd.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Groningen, Gevonden in heldere boerensloot
Gevonden in een bosven, Friesland, let op het kleurverschil
Uit een populatie waarin ook oranje en langvinnige exemplaren aanwezig waren. Zulke exemplaren worden waarschijnlijk vaak foutief als "giebel" gedetermineerd.
Giebel als bijvangst
DSCN4069
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina