Gestippelde alver

Minimaliseren
Gestippelde alver (Alburnus bipunctatus)

Uiterlijk
Gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus) behoort tot de familie van de karpers (Cypriniden) en heeft een zijdelings afgeplat lichaam met een kleine eindstandige bek. Een opvallend kenmerk waarmee de gestippelde alver van andere karperachtigen te onderscheiden is, is de zwart gevlekte omlaag gebogen zijlijn. Andere karperachtigen hebben deze zwarte vlekken op de zijlijn niet. Gestippelde alver bereikt een lengte van circa 15 cm.

Leefgebied & levenswijze
Het verspreidingsgebied van gestippelde alver strekt zich uit van het midden van Europa van Frankrijk tot diep in Rusland en tot voorbij de zuidkant van de Kaspische Zee tot aan Pakistan. Het is een soort van snel stromende zuurstofrijke beken en rivieren met een bodem van grind of stenen. Nederland ligt aan de grens van het verspreidingsgebied en geschikt habitat wordt alleen in het zuiden van Limburg gevonden. Gestippelde alver leeft voornamelijk in de bovenste waterlaag en jaagt hier op prooidieren zoals in het water gevallen insecten. De paaitijd loopt van mei tot juli waarbinnen vrouwtjes meerdere malen kunnen paaien. Het paaien gebeurt in kleine groepjes boven grindbanken. De jonge dieren groeien op in de oeverzone.

Bedreigingen en bescherming

De gestippelde alver is een zeldzame soort in Nederland. Historische vindplaatsen lagen in de Grensmaas, de Jeker en de Roer. In de tweede helft van de 20e eeuw verdween de soort als gevolg van watervervuiling. Sinds het einde van de 20e eeuw wordt gestippelde alver weer aangetroffen in de Geul. De soort is in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. De gestippelde alver is opgenomen in de Conventie van Bern (bijlage 3) en heeft de status ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
21-05-2016 gevangen in de Roer (NL) op JNM kamp
21-05-2016 gevangen in de Roer (NL) op JNM kamp
21-05-2016 gevangen in de Roer (NL) op JNM kamp
21-05-2016 gevangen in de Roer (NL) op JNM kamp
21-05-2016 gevangen in de Roer (NL) op JNM kamp
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina