Forel

Minimaliseren
forel_Jelger.jpg

Uiterlijk
De forel (Salmo trutta) behoort tot de familie van de zalmen (Salmonidae) en heeft een torpedovormig lichaam met achter op de rug een vetvin.  De in zee verblijvende forellen hebben  zilverkleurige flanken met bruinzwarte stippen onder en boven de zijlijn. Tijdens de paaitrek krijgen de mannetjes een haakbek. De in beken en rivieren levende forellen zijn over het algemeen bronskleuriger en hebben vaak rode, witte of blauwe stippen op de zijlijn en een roodachtige rand op de vetvin. De in beken levende forellen worden tot circa 50 cm lang, de in zee levende forellen kunnen groter dan 1 meter worden.
Jonge forellen hebben 9-10 donkere vlekken op de flank, bij zalm zijn dit er 10-12. Het onderscheid met volwassen zalm kan gemaakt worden doordat forel 14-17 schubben tussen de vetvin en de zijlijn heeft (zalm heeft er 10-13). Hiernaast is de staartvin van zalm duidelijk gevorkt en is de vetvin kleurloos of grijs. De exotische regenboogforel is van forel te onderscheiden door de paarse band op de flanken en de gevlekte staartvin.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van de forel ligt inde Atlantische oceaan vanaf Noord-Spanje tot de Barentszzee, de Noordzee en de Baltische zee en de hierop uitmondende rivieren. Met name in beken wordt de forel zowel binnen als buiten Europa al eeuwen lang op veel plaatsen uitgezet ten behoeve van de (sport)visserij. De soort heeft evenals de zalm homing gedrag, waarbij ze terugkeren naar hun geboortegrond, maar dit is minder sterk. Forel kent twee levenswijzen. Bij de ene levenswijze voltooit de soort de hele levenscyclus in het rivier- of beeksysteem waar de voortplanting plaatsvindt. Deze vorm wordt beekforel (morpha fario) genoemd. Bij de andere vorm trekken de jonge dieren, net als zalm, naar zee om daar volwassen te worden.  Deze vorm wordt zeeforel (morpha trutta) genoemd. Eenmaal volwassen trekken de zeeforellen in het najaar naar de paaigronden in koele snelstromende riviertjes en beken die uitmonden op de midden- en bovenlopen van grote rivieren. Grote Nederlandse rivieren als de Rijn en Maas behoren tot de trekroute van zeeforel op weg naar de paairiviertjes in Duitsland en België. De paai vindt tussen oktober en januari plaats op kiezel- en grindbanken. Het vrouwtje maakt hiervoor een paaikuil waarin de eieren worden afgezet. Forellen die vanuit de beken naar zeetrekken doen dit doorgaans als ze twee jaar oud zijn, soms een jaar eerder of later. Tijdens de stroomafwaartse trek gaan ze over in het smoltstadium waarbij ze zich aanpassen op het leven in zout water. Jonge forellen voeden zich met kleine macrofaunasoorten. Volwassen beekforellen voeden zich hiernaast met kleine vissen. In zee jagen forellen hoofdzakelijk op kreeftachtigen en kleine vissen.

Bedreigingen en bescherming
In Nederland is forel een zeldzame vissoort. Zeeforel wordt sporadisch aangetroffen in het benedenrivierengebied en het IJsselmeer. Door riviernormalisaties, watervervuiling en overbevissing namen de zeeforelpopulaties in de loop van de 20e eeuw sterk af. Door het verbeteren van de water- en habitatkwaliteit en de aanleg van vistrappen hebben de populaties zich deels kunnen herstellen. Beekforel kwam in Nederland oorspronkelijk waarschijnlijk alleen in zuid Limburg voor en verdween rond de tweede helft van de 20e eeuw uit vrijwel alle Nederlandse beeksystemen als gevolg van watrervervuiling. In de Heelsumse beek en enkele zijbeken van de Geul , lijkt er tegenwoordig weer sprake te zijn van een voortplantingspopulatie. Beide vormen van forel zijn opgenomen in de Visserijwet. Voor zeeforel geldt het hele jaar een gesloten tijd, voor (beek)forel geldt een minimummaat van 25 cm en een jaarrond gesloten tijd (zeeforel). Op de huidige Rode Lijst heeft beekforel de status ‘bedreigd’ (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).


  

Fotoalbum

Minimaliseren
la semois
Beekforel
Beekforelletje (6 cm) gevangen te Vogezen, Frankrijk.
Gevangen tijdens NJN-zomerkamp.
Gevangen tijdens NJN-zomerkamp
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina