Europese meerval

Minimaliseren

europese meerval Jelger Herder.jpg

Uiterlijk
De Europese meerval (Siluris glanis) behoort tot de familie van de meervallen (Siluridae) en heeft langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met een brede afgeplatte kop en grote bek met in het totaal zes bekdraden: twee op de onderkaak, twee in de mondhoeken en twee op de bovenkaak. De kleur is zwart tot bruin met gemarmerde flanken en een vuilwitte buik.  Niet ver achter de kop bevindt zich een kleine rugvin, de anaalvin is juist erg lang en loopt door tot dichtbij de buikvinnen. Europese meerval kan een lengte van 5 meter bereiken, in Nederland ligt het maximum tot op heden op ruim 2 meter. Van de gelijkende soorten hebben bruine- en zwarte dwergmeerval acht bekdraden en een vetvin. Kwabaal heeft één bekdraad.

Leefgebied & levenswijze
Europese meerval komt voor in Centraal en Oost- Europa tot aan het gebied rond de Kaspische Zee. Nederland ligt in de randzone van het verspreidingsgebied. Bij ons kwam de soort tot de eerste helft van de 20e eeuw alleen in het Haarlemmermeergebied voor (de eerste waarnemingen dateren uit 1754). Als gevolg van uitzettingen komt de soort tegenwoordig in alle grote rivieren en ook veel meren voor. Het leefgebied ligt in zowel stilstaande als stromende grotere wateren, zoals rivieren, meren en de zwak brakke delen  van estuaria. De Europese meerval is een nachtactieve vis die zich overdag schuilhoudt in gaten in de oever, tussen stenen, boomwortels of overhangende oevers. De tastdraden en smaakpapillen helpen om in donkere omstandigheden de prooi te detecteren. De voortplanting geschiedt in de periode mei-augustus bij een relatief hoge watertemperatuur in ondiepe en plantenrijke delen van het water. Het mannetje diept een nest uit en bewaakt dit na de eiafzet en houdt de eitjes schoon door met z’n staart te bewegen. De jonge dieren voeden zich met macrofauna zoals vlo- en rivierkreeften.  Volwassen meervallen eten hoofdzakelijk vis, ook staan andere soorten op het menu zoals amfibieën en watervogels.

Bedreigingen en bescherming
In Nederland is Europese meerval nog steeds een vrij zeldzame soort, maar het verspreidingsgebied is in de afgelopen decennia als gevolg van uitzettingen wel sterk toegenomen. De drooglegging van het Haarlemmermeergebied vormde in het verleden een bedreiging voor de soort in Nederland. Gezien de recente sterke toename in de Nederlandse rivieren en omliggende wateren lijkt dit gevaar geweken. De soort is opgenomen in de Visserijwet met een jaarrond gesloten tijd. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Uit de grensmaas 2009
Net over de grens gevangen in België.2010
Meervalletje in binnendijkse kolk langs de Waal
Europese meerval (1)
Europese meerval
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina