Dunlipharder

Minimaliseren


Uiterlijk
De dunlipharder (Liza ramada) is een torpedovormige vis uit de familie van de harders (Muglidae). De soort heeft zilveren flanken en een brede afgeplatte kop. Er zijn twee gescheiden rugvinnen waarvan de voorste rugvin bestaat uit vier stekelig aanvoelende harde vinstralen. Het onderscheid met de diklipharder kan gemaakt worden op basis van de dikte van de bovenlip. Diklipharder heeft een bovenlip die groter is dan de halve oogdiameter met daarop twee of drie rijen hoornige papillen. Bij dunlipharder is de bovenlip dunner dan de halve diameter van het oog. Dunlipharders kunnen ongeveer 60 centimeter lang worden, diklipharder wordt circa 90 centimeter lang.

Leefgebied & levenswijze
Dunlipharder leeft in kustgebieden van vrijwel heel Europa, met uitzondering van landen aan de Oost- en Baltische Zee, IJsland en het grootste deel van Scandinavië. De soort wordt vooral ’s zomers waargenomen voor de Nederlandse kust, in zeehavens en in de Nederlandse benedenrivieren en andere wateren die in verbinding staan met de zee. Aan het eind van de zomer trekken ze richting het zuiden om in dieper en warmer water te overwinteren. Ze prefereren de bovenste waterlaag en voeden zich met algen, dood organisch materiaal en klein dierlijk voedsel. Ze schrapen dit met hun stevige lippen van zandbodems, kademuren en rotsen waarbij ze een duidelijk graasspoor achter kunnen laten. De larven eten met name zoöplankton. Over de paaigronden van de langs de Nederlandse kust voorkomende dunlipharders is weinig bekend. De eitjes van harders worden vrij in het water gelegd en zijn rond, glad, transparant en kleven niet. De in het water zwevende eitjes en larven worden met getijden- en kuststromingen meegevoerd en groeien op in de estuaria en kustzones.

Bedreigingen en bescherming
Dunlipharder is een zeldzame soort in het Nederlandse zoete water. Door de aanleg van de afsluitdijk en de deltawerken zijn in de 20e eeuw op veel plaatsen de natuurlijke zoet-zout overgangen verdwenen en vervangen door abrupte overgangen. Hierdoor is het areaal aan estuaria en daarmee leef- en opgroeigebied geslonken. Dunlipharder is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat of gesloten tijd. 


Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina