Donaubrasem

Minimaliseren
donaubrasem.jpg;

Uiterlijk
De Donaubrasem (Ballerus sapa) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een hooggebouwd zijdelings afgeplat lichaam.  De flanken zijn zilverwit van kleur en de kop is relatief klein met een onderstandige bek. Kenmerkend is de zeer lange anaalvin. Donaubrasem wordt circa 25 cm lang. Het onderscheid met gelijkende soorten is te maken op basis van de zeer lange anaalvin van Donaubrasem (41-48 vinstralen). De soorten brasem (24-32 vinstralen), kolblei (22-26 vinstralen) en blauwneus (20-25 vinstralen) die qua lichaamsbouw overeenkomsten met Donaubrasem vertonen hebben een kortere anaalvin.

Leefgebied & levenswijze
Donaubrasem komt oorspronkelijk uit stroomgebieden, zoals het de Donausysteem, die aan de noordzijde van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee afwateren en de stroomgebieden rond het Aralmeer. In een aantal rivieren waaronder de Rijn is de soort geïntroduceerd. De soort wordt sinds 1996 in de Duitse Rijn aangetroffen. De eerste waarneming in Nederland werd in 2002 gedaan. De aanleg van het Main-Donaukanaal, dat in 1992 gereed kwam, heeft mogelijk ook een rol gespeeld bij de verspreiding van de soort naar het Rijnsysteem. Donaubrasem is een stromingsminnende soort van de midden en benedenlopen van rivieren en estuaria. De voortplanting vindt plaats in de periode april-mei in stromend water boven een grindbodem of waterplanten. De soort voedt zich met bodemorganismen.

Bedreigingen en bescherming

Donaubrasem is een uitheemse soort in Nederland die tot op heden alleen incidenteel wordt aangetroffen in de grote Nederlandse rivieren. Voortplanting in ons land is nog niet vastgesteld. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied is de soort in sommige stroomgebieden bedreigd door watervervuiling. In Nederland is de Donaubrasem niet beschermd.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Donaubrasem Frank Spikmans
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina