Dikkopelrits

Minimaliseren

Dikkopelrits - foto Jelger Herder

Uiterlijk
De dikkopelrits (Pimephales promelas) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een klein gedrongen lichaam met een stompe afgeronde kop en een kleine eindstandige bek. De rug- en staartvin zijn afgerond. Het lichaam is olijf- of grijskleurig en er loopt een donkere horizontale band over de flanken die het best zichtbaar is richting de staart. Tijdens de paaitijd heeft het mannetje sponsachtige knobbels op de kop. De rugvin en de buikvinnen beginnen op vrijwel gelijke hoogte. Bij de inheemse elrits begint de rugvin duidelijk achter de buikvinnen. Dikkopelrits kan tot circa 7 cm lang worden.

Leefgebied & levenswijze
Dikkopelrits komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is via de aquariumhandel geïntroduceerd in een aantal landen in West Europa. In 2008 werd de soort voor het eerst waargenomen in Nederland. Dikkopelrits heeft een voorkeur voor stilstaande snel opwarmende ondiepe wateren. Het voedsel bestaat uit kleine dierlijke organismen zoals watervlooien en plantaardig materiaal. De paai vindt plaats in de periode mei-augustus. Mannetjes verdedigen een territorium en prepareren het paaisubstraat met schimmelwerend slijm door er langs te wrijven met hun sponsachtige knobbels. Tijdens de paaiperiode worden meerdere legsels geproduceerd.

Bedreigingen en bescherming
Dikkopelrits is een uitheemse soort in Nederland die tot op heden op enkele plaatsen waaronder vijvers en duinwateren is aangetroffen. De soort kan drager zijn van de bacterie Yersinia ruckeri, die dodelijk is voor andere vissoorten. Hierdoor kan dikkopelrits bij hoge dichtheden een bedreiging vormen voor inheemse soorten. De soort is niet beschermd in Nederland.


Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina