Diamantsteur

Minimaliseren

Diamantsteur

Soortbeschrijving & levenswijze 
Diamantsteur (Acipenser gueldenstaedtii) (synoniemen zijn Russische steur en Donausteur) is een exotische steursoort die slechts incidenteel in Nederland voorkomt. Diamansteur wordt tot ongeveer 250 cm groot. De snuit is kort en afgerond, beenplaten zijn groot (21 tot 50 beenplaten op de flank) en meestal lichtgekleurd. De bekdraden zitten dichter bij snuitpunt dan bij de bek. Bekdraden hebben geen franjes. Het lichaam is donkergrijs met een lichtgekleurde buik. De vinnen zijn donkergrijs met een lichte rand. In zijn natuurlijke verspreidingsgebied zijn zowel populaties bekend die uitsluitend in zoet water leven als populaties die migreren tussen zout en zout water (anadroom). De voortplanting van de steur vindt plaats in grote rivieren op delen met een sterke stroming en stenig of grindrijk substraat.

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van diamantsteur is de Kaspische Zee, Zwarte Zee en Zee van Azov. In de zwarte zee zijn vrijwel alle voormalige voortplantingsrivieren verloren gegaan door de aanleg van dammen. Hier migreren de laatste populaties naar de Donau waar de soort echter sterk overbevist wordt. Ditzelfde geld voor de populaties in de Kaspische Zee. Als deze overbevissing door gaat is de kans groot dat natuurlijke populaties van diamantsteur uitsterven. Doordat de soort ook verkocht wordt in tuincentra worden dieren die te groot worden voor tuinvijvers incidenteel in Nederlandse wateren losgelaten.

Bescherming
Diamantsteur staat op de IUCN Red List of Threatened Species. Diamantsteur wordt ingedeeld in de categorie: Critically Endangered. Aangezien de diamantsteur niet inheems is in Nederland geldt hier geen beschermde status.

Voor meer informatie over herkenning van de Diamantsteur zie de CITES Identification Guide.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
Gevangen met beroepsvisser Piet Ruijter in een staand wandnet in de Haven van Amsterdam, 22 dec. 2012; 73 cm groot.
PC220011
PC220010
Martin Melchers, Piet Ruijter & Geert Timmermans (v.l.n.r.) met de bijzondere vangst. Foto: Edo Goverse
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina