Bruine dwergmeerval

Minimaliseren

Bruine Dwergmeerval - foto Jelger Herder

Soortbeschrijving & levenswijze
Bruine dwergmeerval (Ameiurus nebulosus) komt uit Noord-Amerika. In Europa is hij in de 19e eeuw geïntroduceerd als consumptievis. Bruine dwergmeerval lijkt sterk op zwarte dwergmeerval maar is algemener en doorgaans lichter van kleur. Een onderscheidend kenmerk tussen de soorten is de achterzijde van de voorste borstvinstraal, deze is bij bruine dwergmeerval sterk getand en bij zwarte dwergmeerval niet. Bruine dwergmeerval verblijft bij voorkeur in stilstaand water met een hoge temperatuur. Waarschijnlijk blijven de meeste wateren in Nederland te koud voor een geslaagde voortplanting en snelle groei. Daarom is de bruine dwergmeerval niet algemeen verspreid. Hij is goed bestand tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes, waterverontreiniging en troebel water. De soort is vooral in de avond en nacht actief. Hij verblijft graag in nauwe schuilplaatsen. Zijn voedsel bestaat uit muggenlarven, watervlooien, waterkevers, pissebedden en vis. Het zintuigenstelsel van de bruine dwergmeerval is bijzonder: zeer goed ontwikkelde smaak- en geurzintuigen, een gehoor met een bereik dat gelijk is aan dat van mensen, een zeer gevoelig zijlijnorgaan en lange bekdraden. Daarnaast is bruine dwergmeerval erg gevoelig voor elektriciteit.

Verspreiding
In Nederland zijn diverse oudere en recente waarnemingen van bruine dwergmeerval bekend. De meeste recente waarnemingen van de soort zijn afkomstig uit Limburg en het oosten van Noord-Brabant waar bruine dwergmeerval stand lijkt te houden.

Bescherming
Bruine dwergmeerval staat als uitheemse soort niet op de Rode Lijst. Hij heeft geen wettelijke beschermingsstatus.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
vroeger voor consumtie veel gekweekte vissoort
Dal van de Nete, België, aug. 2008.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina