Bronforel

Minimaliseren

Bronforel (dood exemplaar) - foto Paul Veenvliet

Soortbeschrijving & levenswijze
Bronforel (Salvelinus fontinalis) is een exotische forel die slechts incidenteel in Nederland wordt aangetroffen. Het is een kleurig getekende forel met een grote bek. Bronforel wordt tot ongeveer 50 cm lang. De kaak van de bronforel reikt tot achter het oog en hiermee onderscheidt hij zich van inheemse forel en regenboogforel. Bronforel eet dierlijk plankton, kleine kreeftachtigen, kleine visjes, insectenlarven en insecten die op het wateroppervlak vallen. In Nederland plant de bronforel zich waarschijnlijk niet voort.

Verspreiding
Bronforel komt oorspronkelijk uit het Oosten van Noord-Amerika en is over heel Europa uitgezet. Bronforel is incidenteel in Nederland waargenomen in het Haringvliet en in Limburg, ook zijn meldingen van de soort bekend uit een beek op de Veluwe nabij een forellenkwekerij.

Bescherming
Bronforel staat als uitheemse soort niet op de Rode Lijst. Hij is opgenomen in de Visserijwet.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of exotic trout in the Netherlands
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Bronforel Geelmolense beek
Referentie-foto voor het geval de soort weer in Nederland wordt aangetroffen. Exemplaar uit Slovenie.
Referentie voor het geval de soort ooit weer in NL wordt aangetroffen. Exemplaar uit Corsica.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina