Bot

Minimaliseren

bot.jpg

Uiterlijk
Bot (Platichthys flesus) is een platte bodemvis die behoort tot de familie van de schollen (Pleuronectidae). Beide ogen bevinden zich aan de donkere, groene tot roodbruine, lichaamszijde. Meestal is dit de rechterkant. Met de lichte zijde ligt de vis op de bodem. De zijlijn is ruw wanneer in de staart-koprichting gestreken wordt. Bot kan een lengte van circa 50 centimeter bereiken. In estuaria kan de soort verward worden met schol (heeft gladde zijlijn) en schar (heeft geen gele of rode vlekken).

Leefgebied & levenswijze
Bot komt voor langs alle Europese kustgebieden, estuaria en de hiermee verbonden zoete wateren.  De paaiplaatsen liggen op een diepte van 20 tot 40 meter, vaak op 50 tot 100 kilometer uit de kust. De eieren en larven van bot zijn pelagisch. Bij een lengte van 1 centimeter verschuift het linkeroog naar de rechterzijde en wordt bot een platvis. De Juveniele botten trekken vervolgens richting de kust. Een aanzienlijk deel trekt naar brak en zoet water om op te groeien. Als ze na twee tot drie jaar geslachtsrijp zijn trekken ze weer naar zee om te paaien op en keren daarna niet meer terug naar het zoete water. In Nederland komt bot voor in de grote rivieren en meren zoals het IJsselmeer die een verbinding hebben met de zee. In de Rijn worden jonge botten tot in Duitsland aangetroffen.

Bedreigingen en bescherming
Bot is een vrij zeldzame soort in het zoet water van Nederland. Aan het begin van de 20e eeuw, voor de aanleg van de Afsluitdijk en de Deltawerken, was de soort algemener. De met het getij naar het zoete water trekkende jonge botjes zijn gebaat bij een meer natuurlijk spuibeheer van de sluizen op de zoet-zout overgangen. Bot is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 20 cm.


  

Fotoalbum

Minimaliseren
Gezien met zaklampvissen en rustig kunnen vangen met schepnet (klasse 16 - 25 cm), Westerlijk Havengebied Amsterdam
Bot (5)
Bot (3)
Bot (4)
Bot (2)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina