Blauwband

Minimaliseren

Blauwband (Pseudorasbora parva)

Uiterlijk
Blauwband (Pseudorasbora parva) behoort tot de familie van de karpers (Cyprinidae) en heeft een gestroomlijnd lichaam. De bek is bovenstandig en vrij klein. De soort heeft vaak een donkerblauwe streep over de flank en vrij grote zwartomrande schubben. In de paaitijd krijgen mannetjes een violetkleurige kop en staalblauwe kleur, de vrouwtjes krijgen een gele kop en witgele flanken. De soort kan ongeveer 10 cm lang worden maar blijft in Nederland doorgaans kleiner. Blauwband vertoont enige gelijkenis met jonge kopvoorn. Kopvoorn heeft een eindstandig bek en kleinere schubben (42-46 op de zijlijn) dan blauwband (35-38 op de zijlijn).

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van blauwband ligt in noord en oost Azië. De soort is met vistransporten in de jaren ‘60 in het stroomgebied van de Donau terecht gekomen en hierna ook in andere delen van Europa. Sinds 1992 wordt de blauwband in Nederland aangetroffen. Eerst in het stroomgebied van de Maas en later ook steeds meer in het stroomgebied van de Rijn. De soort prefereert ondiepe begroeide oeverzones langs beken en rivieren en kan hier in hoge dichtheden voorkomen. De hoofdstroom wordt gebruikt voor het bereiken van nieuw leefgebied. De paaitijd valt in de periode maart-juni. In deze periode kan het vrouwtje drie tot vier keer paaien. De eitjes worden afgezet op waterplanten of stenen. Het mannetje houdt deze schoon en bewaakt de eitjes tot ze uitkomen. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden en plantaardig materiaal.

Bedreigingen en bescherming
In Nederland is de uitheemse blauwband momenteel bezig met een uitbreiding van zijn areaal. De soort is tamelijk algemene geworden in wateren langs de Maas en is bezig met een opmars in andere delen van het land. De soort is tolerant voor lage waterstanden, hoge temperaturen en lage zuurstofconcentraties en kan hierdoor in ondiepe rivier- en beekbegeleidende wateren hoge dichtheden bereiken. Blauwband is niet opgenomen in de Nederlandse wetgeving.  De blauwband is drager van de parasiet Sphaerothecum destruens, een zeer besmettelijke eencellige parasiet die dodelijk is voor andere vissoorten. Eerder onderzoek toonde al aan dat de parasiet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een sterke achteruitgang van het vetje (Leucaspius delineatus). Uit onderzoek van RAVON in samenwerking met de Radboud Universiteit blijkt dat een groot deel (74%) van de blauwbanden in wateren langs de Maas ook drager zijn van de parasiet. Recentelijk hebben we ook aangetoond dat inheemse vissoorten geïnfecteerd zijn, waaronder de rode Lijst soorten vetje en bittervoorn.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

RAVON artikelen

Minimaliseren

Meer info in deze publicatie: 


Spikmans et al., 2013

Fotoalbum

Minimaliseren

Oeffeltse Weiden
Blauwband (3)
Blauwband (2)
Blauwband (1)
Blauwband
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina