Blankvoorn

Minimaliseren


Uiterlijk
Blankvoorn (Rutilus rutilus) is een zijdelings afgeplatte vis met zilverkleurige flanken die behoort tot de karperachtigen (Cyprinidae). De bek is eindstandig en het oog is doorgaans oranjerood van kleur. Samen met het aantal schubben op de zijlijn (39-48) zijn dit kenmerken waarmee blankvoorn te onderscheiden is van gelijkende karperachtigen zoals rietvoorn, winde en serpeling. De bek van rietvoorn is bovenstandig en het oog is gelig van kleur. Winde heeft kleinere schubben (55-61 op de zijlijn). Serpeling heeft eveneens kleinere schubben (48-55 op de zijlijn) en een onderstandige bek). Blankvoorn wordt tot circa 45 centimeter lang.

Leefgebied & levenswijze
Blankvoorn komt in bijna heel Europa voor, in grote delen van Spanje en Italië ontbreekt de soort. Blankvoorn is een generalistische soort die in vrijwel alle watertypen, kleine beekjes en slootjes uitgezonderd, voorkomt. In de periode april-juni wordt er in ondiep water tussen waterplanten, boomwortels of takken gepaaid. Het voedsel bestaat uit ongewervelden, plankton en plantaardig materiaal.

Bedreigingen en bescherming
Blankvoorn is één van de algemeenste zoetwatervissen in Nederland en is ten opzichte van veel andere soorten minder gevoelig voor waterverontreiniging en morfologische aantasting van wateren. De soort is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat en gesloten tijd.


  

Fotoalbum

Minimaliseren
Niet helemaal zeker. Vind die juveniele visjes erg lastig
Blankvoorn met oranje vlek
Mooi vissie
forse blankvoorn
Blankvoorn (5)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina