Bermpje

Minimaliseren
Bermpje (Barbatula barbatula)


Uiterlijk
Bermpje (Barbatula barbatula) is een langgerekte bodemvis die behoort tot de familie van de bermpjes (Balitoridae).  De kop is enigszins afgeplat met een naar beneden gerichte bek met zes bekdraden: vier op de bovenlip en twee in de mondhoeken. De huid is glad zonder zichtbare schubben met een donker- tot bruine kleur met onregelmatige donkere vlekken op de flanken. De soort kan een lengte van circa 20 cm bereiken maar blijft meestal kleiner. De grote en de kleine modderkruiper vertonen gelijkenis met het bermpje. Grote modderkruiper heeft tien bekdraden. Kleine modderkruiper heeft een stekel onder het oog en een regelmatig vlekkenpatroon.

Leefgebied & levenswijze
Bermpje komt voor in een groot deel van Europa met uitzondering van Noordelijk Scandinavië, Schotland, het Iberisch schiereiland en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan de Oeral. De soort prefereert ondiep stromend water met voldoende dekking in de vorm van stenen, takken en planten. In Nederland komt bermpje voornamelijk voor op de pleistocene zandgronden. Beken vormen hier het belangrijkste leefgebied maar ook in vaarten en sloten waar sprake is van enige stroming wordt de soort aangetroffen. Het voedsel bestaat uit bodembewonende ongewervelden die met behulp van de bekdraden worden gevonden. Bermpjes paaien ’s nachts in de periode van april-juni waarbij de eitjes in de waterkolom worden verspreid waarna ze zich hechten aan aanwezig substraat zoals takken en planten.

Bedreigingen en bescherming
De soort is vrij algemeen in Nederland ten oosten van de lijn Bergen op Zoom-Groningen. Bermpje heeft in het verleden te lijden gehad van de verslechtering van de waterkwaliteit en het normaliseren van beeksystemen. Als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit en beekherstelprojecten komt de soort in veel beeksystemen weer algemeen voor. Het bermpje is, hoewel de soort niet door beroeps- of sportvissers bevist wordt, op 1 juli 2010 opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.


  

Fotoalbum

Minimaliseren
bermpje Nuthgrabe (Dld)
Drenthe 2013
Drenthe 2013
Drenthe 2013
Drenthe 2013
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina