Beekdonderpad

Minimaliseren

Beekdonderpad - Cottus rhenanus

Uiterlijk
De beekdonderpad (Cottus rhenanus) is een bodemvis uit de familie van de donderpadden (Cottidae). De soort heeft een brede afgeplatte kop, grote bek en zeer grote borstvinnen. De flanken zijn, afhankelijk van de bodemkleur waar ze zich op bevinden, bruin tot grijskleurig met donkere vlekkerige banden dwars op het lichaam. De soort wordt tot circa 13 cm lang. Het onderscheid met de sterk gelijkende rivierdonderpad is te maken doordat de huid van jonge beekdonderpadden (< 6 cm) alleen kleine zichtbare en voelbare stekeltjes ter hoogte van de borstvin heeft (Afbeelding B), jonge rivierdonderpad heeft zowel op de rug als de flanken stekeltjes (Afbeelding A). Het onderscheid met de gelijkende uitheemse grondelsoorten (marmergrondel, Kesslers grondel, zwartbekgrondel) is te maken doordat de buikvinnen van deze soorten zijn vergroeid tot een zuignap, bij beekdonderpad zijn ze gescheiden.

donderpadden.jpg

Leefgebied & levenswijzeBeekdonderpad komt voor in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. De soort leeft hier in kleine snelstromende beken met een bodem van grind en stenen. In Nederland is de verspreiding van beekdonderpad beperkt tot enkele beken; de Geul, de Berkel en de Aastrang. De soort is nachtactief en eet prooien zoals vlokreeften, waterpissebedden, muggenlarven, kleine visjes of visseneieren. Overdag verschuilen de dieren zich tussen stenen en boomwortels. Beekdonderpad paait in de periode maart-april. Het vrouwtje legt haar eitjes in een holte tussen stenen welke door het mannetje bewaakt wordt.

Bedreigingen en bescherming
Omdat beekdonderpad in Nederland een zeer beperkt leefgebied heeft is deze kwetsbaar.  De soort is gevoelig voor lage zuurstofgehalten, verontreiniging met zware metalen en het verdwijnen van habitat door beeknormalisatie. De huidige leefgebieden van beekdonderpad in Nederland zijn middels stuwen gescheiden van het leefgebied van rivierdonderpad. Doordat rivierdonderpad concurrentiekrachtiger is vormt het vispasseerbaar maken van deze stuwen een mogelijke bedreiging voor beekdonderpad. De soort in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming en internationaal beschermd middels de Bern Conventie (bijlage 2). Daarnaast is de beekdonderpad opgenomen als 'gevoelig' op de Rode lijst (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).


  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Foto album

Minimaliseren
Geul,Belgische grens
Geul,Belgische grens
Geul,Belgische grens
Geul,Belgische grens
Cottus rhenanus in klein stroomje, Viroinval Belgie. Aug 2010.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina