Baars

Minimaliseren
Perca fluviatilis


Uiterlijk
Baars (Perca fluviatilis) behoort tot de familie van de baarsachtigen (Percidae). De soort heeft een vrij grote stompe kop en een hoge rug met twee gescheiden rugvinnen, waarvan de voorste harde stekels heeft en een zwarte vlek. De kieuwdeksels lopen naar achteren over in een stekel. De flanken hebben vijf tot acht donkere verticale strepen. Baars kan ruim 50 cm groot worden. In Nederland leven twee soorten die met baars verward kunnen worden: snoekbaars en pos. Het onderscheid is te maken doordat pos geen gescheiden rugvin heeft en bij snoekbaars de zwarte vlek in de voorste rugvin ontbreekt. 

Leefgebied & levenswijze
Baars komt in bijna heel Europa voor. In delen van Spanje en Italië evenals in Zuid-Afrika en Australië is de soort geïntroduceerd.  De baars komt in zowel stilstaande als stromende wateren en ook in brakke wateren zoals estuaria voor. De soort is een dagactieve zichtjager en prefereert daarom heldere wateren. Jonge baarzen houden zich vooral op in de ondiepere waterlagen met voldoende schuilmogelijkheden en leven vaak in grote scholen. Oudere dieren hebben een voorkeur voor de diepere waterlagen en leven in kleinere scholen of solitair. De paaitijd valt in de periode van maart tot juni. Het vrouwtje zet haar eieren af in een snoer terwijl ze rondjes zwemt. Het netvormige eisnoer wordt hierbij gedraaid rondom het paaisubstraat zoals waterplanten, boomwortels, takken of stenen. Jonge baars eet eerst zooplankton en schakelt hierna over op macrofauna. Vanaf een lengte van ongeveer 12 cm staan er ook vissen op het menu. 

Bedreigingen en bescherming

Baars behoort tot de algemeenste soorten van Nederland. De soort is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 22 cm en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei. In ons land zijn er geen grote bedreigingen voor baars. Bij vertroebeling van het water is de soort als zichtjager minder succesvol en blijft dan kleiner. 


  

Fotoalbum

Minimaliseren
kop van een baars
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina