Amerikaanse hondsvis

Minimaliseren

amerikaanse hondsvis.jpg

Uiterlijk 
De Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) behoort tot de familie van de hondsvissen (Umbridae) en is een kleine langgerekte vis met een bijna rond lichaam en een stompe kop met een bovenstandige bek. De rugvin staat ver naar achteren en de staartvin is rond. De kleur is groenbruin tot roodbruin met wat donkere vlekken, ook op de staartwortel zit een donkere vlek. In de paaitijd wordt het mannetje bleekgrijs en het vrouwtje zwart. De soort wordt circa 10 cm groot. 

Leefgebied & levenswijze 
Amerikaanse hondsvis komt oorspronkelijk uit de Atlantische kustregio van Noord-Amerika. De soort is begin 19e eeuw in West-Europa geïntroduceerd, en komt onder andere voor in België, Frankrijk en Nederland. Binnen Nederland heeft de verspreiding waarschijnlijk plaatsgevonden vanuit de voormalige Heidemij viskwekerij in Valkenswaard. De Amerikaanse hondsvis wordt bij ons vooral aangetroffen in vennen en poelen.  In Brabant en Limburg is de soort ook aanwezig in stromende wateren. Doordat extreme omstandigheden zoals een hoge pH, temperatuurschommelingen en lage zuurstofgehalten getolereerd worden, komt Amerikaanse hondsvis voor op plaatsen zoals zure vennen waar de meeste inheemse vissoorten niet kunnen leven. Het voedsel bestaat uit dierlijke organismen zoals muggenlarven en waterinsecten. De soort is al na één jaar geslachtsrijp en plant zich voort in de periode maart - mei. Vrouwtjes creëren hierbij een ruimte in de vegetatie waarin de eieren worden afgezet en verzorgen het broed nog enkele dagen na uitkomst van de eitjes. 

Bedreigingen en bescherming 
De uitheemse Amerikaanse hondsvis komt al ongeveer een eeuw in Nederland voor. De soort heeft in het verleden geprofiteerd van de verzuring van vennen maar de verspreiding blijft beperkt. Plaatselijk vormt de Amerikaanse hondsvis mogelijk een bedreiging voor de hier levende amfibie- en macrofaunasoorten.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
exemplaar 12,2 cm groot
Amerikaanse hondsvis 10,8 cm lengte in de Bokt Eindhoven
Amerikaanse Hondsvis
Mariapeel
Loes Kuiper
Groot exemplaar Amerikaanse hondsvis, gevangen in Mariapeel
Noord Limburg
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina