Russische rattenslang

Minimaliseren

Russische rattenslang (juveniel) - foto Jelger Herder

Beschrijving

De Russische rattenslang kan erg groot worden. Gemiddeld worden ze tot circa 1,70 meter lang met uitschieters tot 2,50 meter. De kleur is vaak donkerbruin tot zwart met een grillige, witachtige tot gele dwarsbandering op het lichaam. De soort is niet giftig.

Verspreiding

De Russische rattenslang komt van nature voor in Oost-Azië. De soort is rond 1995 in Nederland geïntroduceerd nabij Vliegveld Eelde op de grens van Drenthe en Groningen. Daar heeft de soort zich stand weten te houden. Er vindt jaarlijks voortplanting plaats en de soort heeft zich over de omgeving uitgebreid. In Eelde zijn houtwallen, bosranden, ruigten en tuinen favoriet leefgebied. Aangezien Russische rattenslangen in kassen wel worden gebruikt als natuurlijke bestrijders van muizen en ratten, zou de soort op termijn ook elders op kunnen duiken.

Bescherming en bedreiging

Met de beschikbare gegevens van de Nederlandse populatie en literatuuronderzoek is een goed overzicht verkregen van de risico's die deze soort (klik hier) en ook andere uitheemse slangen (klik hier) met zich meebrengen. Het risiconiveau dat de Russische rattenslang met zich meebrengt is in de risicoanalyse ingeschat als matig. De soort staat daarmee op de Waarschuwingslijst. De soort kan een risico betekenen voor de inheemse biodiversiteit en ecosystemen. Het stadium waarin de invasie zich bevindt, wordt in de risicoanalyse aangeduid als “Geïsoleerde populatie”. Bestrijdingsmaatregelen voor deze soort worden in de risicoanalyse aanbevolen vanwege de matige tot hoge risico’s op introductie, vestiging en uitbreiding. Het verdient ook aanbeveling om de verspreiding te blijven volgen.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina