Meerkikker

Minimaliseren

meerkikker-jelger.jpg

Beschrijving

De meerkikker (Pelophylax ridibundus) is de grootste van de drie groene kikkers. Hij is vaak maar gedeeltelijk groen op de rug (met donkere vlekken). En hij heeft een witte, altijd zwart of grijsgevlekte buik. Hij kan tot maximaal 15 cm groot worden. En hij heeft relatief lange achterpoten. De ogen staan dicht bij elkaar bovenop de kop. Het belangrijkste kenmerk is de vorm (asymmetrisch en laag) en grootte (klein 25 a 40% van lengte teen) van de graafknobbel. Mannetjes hebben donkergrijze kwaakblazen.

Verspreiding en leefwijze

Meerkikkers komen voornamelijk voor in het westen en noorden van Nederland. Het is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is vaak vrij omvangrijk of maakt deel uit van een groter complex van wateren. De meerkikker prefereert rijk begroeide laaglandwateren met een neutrale of zwak-basische pH in een waterrijke omgeving, zoals bijvoorbeeld polders en rivierdalen.

Bescherming

De meerkikker heeft de status 'thans niet bedreigd' (Staatscourant,2009 cf.van Delft et al., 2007) op de Rode Lijst. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). De meerkikker is ook opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de Conventie van Bern. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.

Methode van monitoren

Pas in eind april, begin mei verzamelen de mannetjes van de meerkikker zich in het voortplantingswater. De paartijd duurt tot eind juni - begin juli, met een piek tussen begin mei en half juni. Hierbij wordt hoofdzakelijk 's avonds gekwaakt, maar ook wel overdag op warme zonnige dagen. Het geluid van de meerkikker is te onderscheiden van de poelkikker.

Overdag houdt de meerkikker zich voornamelijk op aan de rand van het water tussen de oevervegetatie. Het tellen van plonzen van in het water vluchtende kikkers, geeft goede resultaten. Vanaf de eerste helft van mei kunnen de legsels worden aangetroffen, die vaak tussen planten liggen die wat verder van de kant af staan. Van half juni tot half augustus is het grootste aantal larven te vinden.

  • avondtellingen van kooractiviteit bij het voortplantingswater (mei t/m juni)
  • zoeken van eiklompen (half mei t/m half juni)
  • tellen van plonzen (juni t/m augustus)
  • zoeken van larven (half juni t/m half augustus)
  • zoeken van pas gemetamorfoseerde kikkertjes (augustus)

  

Herkenningskaart

Minimaliseren

Video (door Niek Frigge)

Minimaliseren

Herkenning larven

Minimaliseren

Fotoalbum

Minimaliseren
IMG_0029-2
IMG_0028-2
IMG_0027-2
IMG_0026-2
IMG_0023-2
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina