Kamsalamander

Minimaliseren

Triturus cristatus

Beschrijving

Kamsalamanders (Triturus cristatus) danken hun naam aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Een belangrijk kenmerk is de oranje buik met daarop een onregelmatig patroon van zwarte vlekken (soms is de buik zelfs bijna helemaal zwart). In de landfase verdwijnt de kam op de rug en zijn ze zeer donker (tot bijna zwart) van kleur met lichte witte spikkels. De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders met een lengte tot maximaal 20 cm. De larven hebben zwarte vlekken op de staartzoom en een dun uiteinde van de staart. Eieren van de kamsalamander zijn licht gekleurd en duidelijk groter dan van andere watersalamanders.


Verspreiding en leefwijze

De kamsalamander komt verspreid over het gehele zuiden, midden en oosten van ons land voor. Hij is vrij zeldzaam en wordt landelijk gezien als een kwetsbare soort, die in zijn verspreiding achteruit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen.

Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel vindplaatsen zijn beek- of rivierbegeleidend. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn en moet permanent water bevatten. Vanaf half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden. De grootste kans om dieren te zien is in april. Dit is de piek van de paartijd. Een klein percentage van de volwassen dieren blijft het hele jaar in het water. De meeste kamsalamanders verlaten eind juni het water alweer. Het vrouwtje legt ruim 200 eieren.


Bescherming

De kamsalamander heeft in de Rode lijst de status "kwetsbaar" (Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007). De kamsalamander heeft een zeer hoge beschermingstatus in zowel de Conventie van Bern (bijlage 2) als in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 2 en 4). In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.

Methode van monitoring

Vanaf half april tot juni is het mogelijk om eieren van kamsalamanders te zoeken in de oever- en onderwatervegetatie. Kamsalamandereitjes zijn ongeveer twee millimeter groot met een ivoorkleurige geelwitte kern. Zij worden afgezet op stevige planten en zijn vanaf de oever relatief makkelijk te vinden door te letten op dubbelgevouwen bladtoppen. De larven zijn in de maanden juni tot en met augustus in het water te vinden. Vooral de grotere larven zijn goed te onderscheiden van de larven van andere watersalamanders
 

  • avondtellingen van volwassen dieren in het voortplantingswater (maart t/m mei)
  • zoeken naar eieren (april t/m mei)
  • zoeken naar larven (juni t/m augustus)
  • bemonsteren met schepnet 

     


  

Herkenningskaart

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Provincie Utrecht
Kamsalamander man, 't Gooi, maart 2011.
Kamsalamander in landfase bij de Overasseltse vennen.
Kamsalamander in landfase bij de Overasseltse vennen.
Kamsalamander in landfase bij de Overasseltse vennen.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina