Geelbuikvuurpad

Minimaliseren

Bombina variegata

Beschrijving

De geelbuikvuurpad (Bombina variegata) is een kleine grotendeels aquatische (in het water levende) pad. Hij heeft een zeer wrattige grijs, bruin tot olijfkleurige rug en een zwarte buik met daarop een patroon van gele vlekken, waaraan hij zijn naam te danken heeft. De geelbuikvuurpad is in Nederland niet met andere soorten te verwarren.

Verspreiding en leefwijze

De geelbuikvuurpad is het zeldzaamste amfibie in Nederland. In Zuid-Limburg bereikt hij de noordwestgrens van zijn gebied. Het is een warmteminnende soort. Hij komt voor in heuvelachtige landschappen. Van origine is hij een bewoner van overstromingszones van heuvellandbeken en natte graslanden bij bronbeken. Met andere woorden; zeer dynamische biotopen, waar continu nieuwe natte plekken ontstaan. Juist deze tijdelijke ondiepe wateren vormen het natuurlijke voortplantingsbiotoop van de geelbuikvuurpad. Door toedoen van de mens zijn dergelijke situaties grotendeels verdwenen. Ook werden vervangende voortplantingsbiotopen geschapen in de vorm van met water gevulde karrensporen, kaalgevreten veedrinkpoelen en natte plekken in weilanden.

Bescherming

De geelbuikvuurpad is in de Rode lijst aangemerkt als "ernstig bedreigd" (Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007). De geelbuikvuurpad heeft een hoge beschermingstatus in zowel de Conventie van Bern (bijlage 2) als in de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 2 en 4). In 2000 is er door het ministerie van LNV een beschermingsplan voor de geelbuikvuurpad in Limburg gepresenteerd. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.


  

Monitoren en inventariseren

Minimaliseren

De geelbuikvuurpad is overdag actief. Hij houdt zich voornamelijk op langs de oevers van het water. Het hele voorjaar en zomer produceren de mannetjes daar hun zachte roep: Unk...Unk... De eitjes worden in kleine trosjes afgezet op plantendelen (die in het water liggen of groeien), grashalmen, stokjes en dergelijke. Omdat het water vaak nogal troebel is (karrensporen), zijn ze niet altijd eenvoudig te vinden. De beste manier om geelbuikvuurpadjes te monitoren is dus simpelweg op zonnige zomerdagen het water en de oevers af te zoeken naar volwassen dieren en juvenieltjes. Ze zitten dan graag precies aan de rand van het water, met de voorpootjes op het droge.

Methode van monitoren:

  • tellen van (volwassen) dieren in het voortplantingswater (mei t/m juli)

Aanvullende inventarisatiemethoden:

  • zoeken van eieren (mei t/m juni)

Trends aantalmonitoring

Minimaliseren

De trend is berekend op basis van aantallen. Meer informatie over de trend kunt u vinden in onze nieuwsbrief Schubben & Slijm nr. 33.

  

Roep

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Zuid Limburg, 2014.
Limburg. 2013.
Limburg. 2013.
Limburg. 2013.
Limburg. 2013.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina