Amerikaanse stierkikker

Minimaliseren

Beschrijving

De Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus) is een bij het water levende kikkersoort uit Noord-Amerika. Verwisseling is vooral mogelijk met de inheemse groene kikkers. RAVON heeft een herkenningskaart gemaakt om de Amerikaanse stierkikker goed te kunnen determineren. Ook de geluiden van deze soort zijn duidelijk herkenbaar. Voor de verschillende geluiden verwijzen we naar deze website. Hierop zijn onder meer de roep van mannetjes en het zeer karakteristieke vluchtroepje ("iep") te beluisteren, dat vaak langs wateren met deze soort te horen is.

Verspreiding

De Amerikaanse stierkikker komt van nature voor in vrijwel de hele oostelijke helft van de VS, Zuidoost-Canada en Noordoost-Mexico. Deze kikker is in Europa ingevoerd voor consumptie (kikkerbillen) of als vijver- en huisdier. In de jaren negentig is de import in de EU verboden, omdat het teveel risico's met zich meebrengt. Ontsnapte exemplaren blijken zich verspreid over de wereld te kunnen handhaven. In Vlaanderen zijn veel populaties aanwezig waarvan een drietal de Nederlandse grens tot op minder dan twee kilometer afstand genaderd zijn. In september 2010 werd, voor het eerst in twintig jaar, weer voortplanting van stierkikkers in Nederland waargenomen in het Limburgse Baarlo. Voortplanting vond in twee particuliere vijvers plaats en verspreid door het dorp zijn kleinere aantallen dieren gevonden.

Bescherming en bedreiging

De Amerikaanse stierkikker wordt door de IUCN als een van de ergste invasieve exoten wereldwijd gezien. Wanneer de soort zich in Nederland permanent vestigt, kan dit een serieuze bedreiging vormen voor de inheemse soorten. Naast een directe bedreiging door predatie, is de stierkikker een sterke voedselconcurrent. Ook kan hij ziekten bij zich dragen, waarvan hij zelf geen last heeft, maar die voor veel inheemse amfibieënsoorten een grote bedreiging vormen. Om deze redenen wordt de soort in Baarlo vanaf 2011 succesvol bestreden en is men ook in Vlaanderen druk doende de soort in te perken of geheel te verwijderen. Meer informatie over de risico’s die de Amerikaanse stierkikker met zich meebrengt is te vinden in deze risicoanalyse.

Onderzoek in Noord-Brabant en Baarlo

Om in de gaten te houden of de stierkikker vanuit Vlaanderen Noord-Brabant binnen komt, heeft RAVON binnen het Nederlands-Vlaams exotenproject INVEXO een waarschuwingssysteem opgezet met vrijwilligers, terreinbeheerders en muskusrattenbestrijders. Zij zijn opgeleid om de soort te kunnen vinden en herkennen en houden drie risicogebieden extra in de gaten. Dit "Early Warning System" is na afloop van INVEXO voortgezet met financiering vanuit het Team Invasieve Exoten. Ook het Limburgse Baarlo is inmiddels hierin opgenomen.

Waarschuwingssysteem: doe mee!

De aandacht in Noord-Brabant ligt bij drie gebieden, die grenzen aan de Vlaamse stierkikkerpopulaties: gebieden ten zuiden van Breda, ten zuidwesten van Reusel en ten zuidoosten van Bergeijk. Daarnaast houden we Baarlo en omgeving in de gaten. Met de verzamelde informatie is het mogelijk tijdig en in een vroeg stadium maatregelen te nemen, indien dat nodig is. Als u een steentje bij wilt dragen aan het tijdig signaleren van de Amerikaanse stierkikker dan kan dat door u hiervoor aan te melden bij Jeroen van Delft van RAVON. 

Op de pagina van het Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën kunt u zien welke locaties voor de Amerikaanse stierkikker onderzocht kunnen worden. Het is van grote waarde om ook bezoeken zonder vondst van stierkikkers te melden! 

Het project “INVEXO” werd mede gefinancierd door het Europees programma Interreg IV A voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. Het is een samenwerking tussen 24 partners in Vlaanderen en Nederland.

Logo's  

Filmpje roepende Amerikaanse stierkikker (met geluid!)

Minimaliseren
  

Herkenningskaart

Minimaliseren
Klik hier om de herkenningskaart Amerikaanse brulkikker vs groene kikker te downloaden
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Brulkikker, vallei van de Grote Nete, juni 2011.
Brulkikker (Baarlo, L.) april 2011
Brulkikker (Baarlo, L.) maartl 2011
De derde poel bij de Mosten gelegen in het bos. Weinig brulkikkers hier, zo'n 10 juvenielen en subadulten. Larven hebben we niet gezien (een paar weken eerder wel echter). Volwassen dieren hebben we ook niet aangetroffen de drie keer dat we deze poel hebben bezocht.
De derde poel bij de Mosten gelegen in het bos. Weinig brulkikkers hier, zo'n 10 juvenielen en subadulten. Larven hebben we niet gezien (een paar weken eerder wel echter). Volwassen dieren hebben we ook niet aangetroffen de drie keer dat we deze poel hebben bezocht.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina