Bastaardkikker

Minimaliseren

Rana klepton esculenta

Beschrijving

De bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus) is een vruchtbare hybride (kruising poelkikker en meerkikker). Hij is op de rug groen tot bruin van kleur (soms met donkere vlekken). En hij heeft vaak een lichte lengtestreep en een witte meestal grijsgemarmerde buik. Hij wordt tot maximaal 12 cm groot. En hij heeft relatief lange achterpoten. Het belangrijkste kenmerk is de vorm (asymmetrisch) en grootte (40 a 50% van lengte teen) van de graafknobbel. Mannetjes hebben grijze kwaakblazen.

Verspreiding en leefwijze

De bastaardkikker komt algemeen voor in vrijwel heel Nederland. Het is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is vaak vrij groot of maakt deel uit van een groter complex van wateren. De bastaardkikker is weinig kieskeurig en komt in allerlei soorten biotopen voor.

Bescherming

De bastaardkikker heeft de status 'thans niet bedreigd' (Staatscourant, 2009 cf.van Delft et al., 2007) op de Rode Lijst. De bastaardkikker is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). De bastaardkikker is ook opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de conventie van Bern. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.

Methode van monitoren

Pas in eind april, begin mei verzamelen de mannetjes van de bastaardkikker zich in het voortplantingswater. De paartijd duurt tot eind juni - begin juli, met een piek tussen begin mei en half juni. Hierbij wordt hoofdzakelijk 's avonds gekwaakt, maar ook wel overdag op warme zonnige dagen. Overdag houdt de bastaardkikker zich voornamelijk op aan de rand van het water tussen de oevervegetatie.

Het tellen van plonzen van in het water vluchtende kikkers, geeft goede resultaten. Vanaf de eerste helft van mei kunnen de legsels worden aangetroffen, die vaak tussen planten liggen die wat verder van de kant af staan. Van half juni tot half augustus is het grootste aantal larven te vinden.

  • avondtellingen van kooractiviteit bij het voortplantingswater (mei t/m juni)
  • zoeken van eiklompen (half mei t/m half juni)
  • tellen van plonzen (juni t/m augustus)
  • zoeken van larven (half juni t/m half augustus)
  • zoeken van pas gemetamorfoseerde kikkertjes (augustus)


  

Herkenningskaart

Minimaliseren

Video (door Niek Frigge)

Minimaliseren

Herkenning larven

Minimaliseren

Fotoalbum

Minimaliseren
Bastaardkikker in het Leeuwarderbos, Leeuwarden 2014.
Bastaardkikker in een poel langs de beek de Slinge in de Achterhoek (Borculo). Borculo, Gelderland 2014.
Bastaardkikker in een poel langs de beek de Slinge in de Achterhoek (Borculo). Borculo, Gelderland 2014.
Bastaardkikker in een poel langs de beek de Slinge in de Achterhoek (Borculo). Borculo, Gelderland 2014.
Bastaardkikker langs de beek de Slinge in de Achterhoek (Borculo). Borculo, Gelderland 2014.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina