Alpenwatersalamander

Minimaliseren

Alpenwatersalamander - foto Jelger Herder

Beschrijving

De Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris (synoniem: Mesotriton alpestris en Triturus alpestris)) is herkenbaar aan zijn fel oranje ongevlekte buik. De mannetjes zijn in het voorjaar donkerblauw met een zwart-wit geblokte rugkam en een band van zwarte stippen op de flanken. De vrouwtjes hebben een meer blauwgrijs tot grijsgroene kleur en lijken vaak gemarmerd. 

Buiten het voortplantingseizoen verblijven de dieren op land, zijn beide geslachten iets donkerder van kleur en is de zwart-wit geblokte rugkam bij de mannetjes niet meer of maar zeer vaag zichtbaar. Alpenwatersalamanders kunnen tot ongeveer 12 cm groot worden. De larven van de Alpenwatersalamander hebben een relatief stompe staart en zijn vaak donker (gevlekt). 

Verspreiding en leefwijze

De Alpenwatersalamander komt in Nederland in het zuiden en oosten voor, vaak in de buurt van bos en/of houtwallen. Hij heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en struwelen.

De Alpenwatersalamander is niet kieskeurig i.v.m. zijn voortplantingsbiotoop. In het voorjaar is hij in allerlei typen water te vinden, zolang het niet snel stromend of rijk aan vis is. Alpenwatersalamanders overwinteren op het land. (Er zijn ook waarnemingen van kleine aantallen dieren, die de hele winter in het water verblijven.) In februari trekken ze naar het water.

De dieren baltsen in de periode april - eind mei. De eieren worden, net als bij andere watersalamanders, op de blaadjes van waterplanten afgezet. Als deze ontbreken, wat bij sterk beschaduwde bospoelen vaak het geval is, vormen de bladeren op de bodem een alternatief. De eieren zijn van de andere watersalamanders te onderscheiden door hun grijze kleur. Dit is vooral als ze vers zijn duidelijk te zien.

Bescherming

De Alpenwatersalamander heeft in de Rode lijst de status de status "thans niet bedreigd" (Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007). De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). De Alpenwatersalamander is opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de Conventie van Bern. In 2016 verscheen in het RAVON tijdschrift een artikel over de Wet Natuurbescherming met een actueel overzicht van de beschermde reptielen, amfibieën en vissen (Hunink & Zollinger, 2016). Dit artikel is hier te vinden.

Methode van monitoren

  • avondtellingen van volwassen dieren in het voortplantings-water (maart t/m mei)
  • zoeken naar larven (juni t/m augustus)
  • bemonsteren met schepnet

 


  

Video (door Tom Deroover)

Minimaliseren

Fotoalbum

Minimaliseren
alpenwatersalamander
Zuid Limburg, 2014.
Zuid Limburg, 2014.
Zuid Limburg, 2014
Zuid Limburg, 2014
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina