Vuursalamander

Minimaliseren

Vuursalamander - foto Jelger Herder

Beschrijving

De vuursalamander (Salamandra salamandra) is één van de grootste salamanders van Europa en kan wel 20 cm groot worden. Hij heeft een gedrongen zwart lichaam met daarop een patroon van gele vlekken of strepen. Hij is met geen enkele salamander in Nederland te verwarren. De larven zijn bruinzwart en krijgen als ze ouder worden al licht gele vlekken. Op hun poten zitten lichte vlekken bij de aanhecting aan de romp.


Verspreiding & leefwijze

De vuursalamander is in Nederland de enig voorkomende landsalamander. De verspreiding beperkt zich tot Zuid-Limburg (zie kaart). Verder zijn er meldingen van de soort uit het zuidoosten van Gelderland en het uiterste noordoosten van Overijssel.

Een heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen, doorsneden met bronbeekjes vormt het typische leefgebied van de vuursalamander. Kalkrijke bodems, bronnen en een hoge bodemvochtigheid lijken de belangrijkste biotoopeisen te zijn. Een ander belangrijk aspect van dit schaduwrijke biotoop is de aanwezigheid van koele, vochtige schuilplaatsen.

De larven worden afgezet in het heldere, zuurstofrijke water van bronbeekjes, bronputten en bronpoelen. Het voedsel van de volwassen dieren bestaat vooral uit wormen en naaktslakken. De vuursalamander is een zeer honkvaste soort.


Bescherming

De vuursalamander heeft in de Rode lijst (Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007) de status “bedreigd'. Net als alle andere amfibieën is de soort beschermd volgens de Flora en Faunawet (tabel 3). De vuursalamander is ook opgenomen als beschermde soort in bijlage 3 van de conventie van Bern.

  

Monitoring en inventariseren

Minimaliseren

Methode van monitoren

Voor de vuursalamander is een hele andere aanpak van monitoren nodig dan bij de andere inheemse amfibieën. Om deze soort op een gestandaardiseerde manier te kunnen volgen, moeten de dieren in hun voortplantingsseizoen op het land worden geteld langs een vastgesteld traject.

Dit traject moet door dat deel van een gebied lopen, waar de trefkans hoog is. Dit is bij voorkeur langs een beek, bospad, of liever nog beide. Het traject moet in ongeveer drie uur te lopen zijn. Afhankelijk van de omstandigheden in het terrein komt dit neer op ongeveer anderhalve tot tweeënhalve kilometer. Hierbij wordt ongeveer drie meter aan weerskanten van de looproute afgespeurd. Dit moet 's avonds met een sterke zaklamp gebeuren. Ook het zoeken van larven gebeurt 's avonds  langs het traject, op de plaatsen waar deze langs een beek loopt.

Het traject wordt minimaal vier keer per jaar bezocht, waarvan één maal in het voorjaar, één maal in de zomer en twee maal in het najaar. Van de vuursalamander wordt het aantal aangetroffen dieren genoteerd.

Methode van monitoren:

  • volwassen dieren tellen langs een vastgesteld traject op het land (eind maart t/m begin april en augustus t/m september)

Aanvullende inventarisatiemethode:

  • larven zoeken in het voortplantingswater (mei t/m juli)
  

Trend

Minimaliseren

Trendbeoordeling: sterke afname

De trend is berekend op basis van aantallen. Meer informatie over de trend kunt u vinden in onze nieuwsbrief Schubben & Slijm nr. 29.

De instorting van de vuursalamanderpopulatie is te wijten aan de uitbraak van de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Klik hier voor meer informatie over deze schimmel.

  

SOS Salamander

Minimaliseren
Klik hier om naar de website van SOS Salamander te gaan en online te doneren

Fotoalbum

Minimaliseren
Vuursalamander2
Vuursalamander 16-6-13 Limburg
Ontdekt in Tollebeek in achtertuin op 25-11-2012 Lydia Reitsma
Ontdekt in Tollebeek in achtertuin op 25-11-2012 Lydia Reitsma
Ontdekt in Tollebeek in achtertuin op 25-11-2012 Lydia Reitsma
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina