Ranavirus bedreigt Nederlandse amfibieën

Minimaliseren

Bastaardkikker met ranavirus - foto Jelger HerderRanavirussen kunnen massale sterfte veroorzaken in populaties vissen, amfibieën, of reptielen. Voorbeelden van dergelijke uitbraken bij wilde amfibieën in Europa zijn uitbraken door FV3-achtige virussen in bruine kikkers in Engeland, bastaardkikkers in Denemarken en uitbraken door CMTV (Common Midwife Toad Virus) in Alpenwatersalamanders en vroedmeesterpadden in Noord Spanje, ‘Picos de Europa’ Nationaal Park. De uitbraken zijn meestal van korte duur en komen vooral voor rond de zomer.

Vervolgonderzoek

RAVON en DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) hebben in opdracht van het Ministerie van EL&I in 2011 de ranavirus uitbraak in het Nationaal Park Dwingelderveld onderzocht. In 2011 is een factsheet opgesteld, met hierin o.a. informatie over het ziektebeeld en de gevolgen voor amfibie populaties. In 2011 verscheen tevens  een artikel in het Journal of Veterinary Science. 

Verder onderzoek naar met name het verloop van ranavirusuitbraken is essentieel. We roepen dan ook alle betrokken partijen hiertoe op aan bij te dragen.

Meld en voorkom

We roepen iedereen op om verdachte zieke en dode dieren te rapporteren

Voorkom verspreiding van het virus. Maak gebruik van het hygiëne protocol.

Op www.ravon.nl/ranavirus is meer informatie te vinden over het virus.

  

Uw contact

Minimaliseren

Annemarieke Spitzen 

   a.spitzen@ravon.nl 
   024-7410609
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina