Migratie en habitatgebruik

Minimaliseren

Door versnippering van leefgebieden en het geïsoleerd raken daarvan komen steeds meer diersoorten onder druk te staan. Dit geldt ook voor reptielen, amfibieën en vissen. Infrastructuur, stedenbouw en intensief landgebruik zijn de voornaamste oorzaken voor het versnipperde landschap. Uitwisseling tussen deelpopulaties wordt onmogelijk en trekroutes worden doorkruist. Daarnaast worden jaarlijks onnodig veel amfibieën op weg naar hun voortplantingswateren dood gereden of komen terecht in straatkolken. 

Voorbeelden van structurele oplossingen zijn het aanbrengen van geleidingsschermen en faunapassages op land, vispassages in het water en uittreedvoorzieningen in putten en straatkolken. Indien dergelijke technische oplossingen goed worden aangelegd, kunnen zij voor zowel reptielen, amfibieën, vissen en andere soortgroepen bijdragen aan een succesvolle migratie. RAVON kan advies leveren tijdens de ontwerpfase en achteraf de werking evalueren aan de hand van monitoring.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Faunapassages Straatkolken Zenderonderzoek
Faunapassage - foto Jelger Herder
  Kikkers klimmen via uittreedvoorziening uit straatkolken in proefopstelling
  Pittag onderzoek - foto Jelger Herder
RAVON is de expert op het gebied van ontsnipperings- maatregelen voor reptielen, amfibieën en vissen. 
Jaarlijks komen er tussen de 1 en 2,5 miljoen amfibieën terecht in straatkolken. RAVON onderzoekt en adviseert op dit gebied.      
 
Voor onderzoek naar migratie en habitatgebruik van vissen en amfibieën zet RAVON verschillende soorten zenders in. 

Uw contact

Minimaliseren
Ronald Zollinger

Ronald Zollinger 

   R.zollinger@ravon.nl 
   024-7410606
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina