Zenderonderzoek

Minimaliseren

Het migratiegedrag van dieren is een interessant en relevant onderzoeksgebied. Maar het volgen van de migratie van een individu is in de natuurlijke omgeving is erg lastig, laat staan dat van een hele populatie. Gelukkig bestaan er verschillende soorten zenders om dieren te volgen. 

Pit-tags

Een goed voorbeeld zijn de pit-tags, kleine zendertjes (vanaf 12 mm lang) in een omhulsel van chirurgisch glas die door middel van een lichte operatie in de buikholte van een dier geplaatst worden. Pit-tags worden gebruikt in combinatie met vaste of draagbare meetstations waarmee de unieke code van de zender afgelezen wordt. Vaste meetstations kunnen bijvoorbeeld ingezet worden ter hoogte van vis- of faunapassages om migratiebewegingen vast te leggen. Draagbare meetstations kunnen bijvoorbeeld in een watergang ingezet worden om vast te stellen in welk (micro) habitat bepaalde individuen van een vissoort zich op dat moment ophouden.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Rugstreeppadden NOP Vissen in de Itterbeek Grote modderkruipers
Rugstreeppad - foto Jelger Herder
  Kopvoorn - foto Jelger Herder
  Pittag onderzoek met mobiele ontvanger - foto Jelger Herder
RAVON heeft rugstreeppadden met zenders gevolgd om het habitatgebruik vast te stellen.

In de Itterbeek heeft RAVON met behulp van pittags het habitatgebruik en de migratie van vissen gevolgd. 
RAVON volgt een jaarrond grote modderkruipers in twee sloten om inzicht te krijgen in het habitatgebruik en migratiegedrag van de soort. 

Uw contact

Minimaliseren
Arthur de Bruin

Arthur de Bruin 

   a.debruin@ravon.nl 
   024-7410604
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina