Onderzoek naar exoten

Minimaliseren

De introductie van exoten vormt wereldwijd de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. RAVON besteedt daarom aandacht aan exotische reptielen, amfibieën en vissen die Nederland binnenkomen en een (mogelijke) bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit. We houden de verspreiding nauwlettend in de gaten, analyseren de risico’s en treffen indien mogelijk maatregelen om invasies in te perken.

Samen met enkele partners maakt RAVON deel uit van het Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E), een centraal nationaal aanspreekpunt betreft exoten.

Op internationaal vlak heeft RAVON zitting gehad in Invexo waarin verschillende Belgische en Nederlandse organisaties samenwerken in de aanpak van invasieve exoten.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Risicoanalyses Amerikaanse brulkikker
Amerikaanse dikkopelrits
Kesslersgrondel - foto Jelger Herder
  Amerikaanse brulkikker - foto Jelger Herder
  Amerikaanse dikkopelrits - foto Jelger Herder
In opdracht van het Team invasieve exoten heeft RAVON voor verschillende soorten vissen, amfibieën en reptielen risicoanalyses opgesteld. 
De Amerikaanse brulkikker staat in de top 100 van meest gevreesde exoten van het IUCN. Sinds de ontdekking in 2010 is RAVON betrokken bij de bestrijding en het opzetten van een early warning system voor deze soort.
In 2008 is de dikkopelrits voor het eerst vastgesteld in Nederland. RAVON heeft een bestrijdingsactie gecoordineerd en houdt de verdere verspreiding van deze soort nauw in de gaten. 

Uw contact

Minimaliseren
Jeroen van Delft

Jeroen van Delft 

   j.v.delft@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina