Effecten beheer en inrichting

Minimaliseren

De inrichting en het beheer van ons landschap zijn onlosmakelijk verbonden met de aanwezige natuurwaarden. In de meeste inrichtings- en beheerplannen wordt op zijn minst rekening gehouden met de natuurwaarden, in sommige gevallen (bijvoorbeeld in N2000 gebieden) vormt natuur zelfs de belangrijkste functie.

Beheereffecten

Het is altijd belangrijk of de inrichting van gebieden en het daarop afgestemde beheer ook daadwerkelijk bijdragen aan de instandhouding of de versterking van natuurwaarden. Zeker wat betreft de langere termijn. Daarom heeft RAVON voor diverse opdrachtgevers onderzoek uitgevoerd naar (lange termijn) effecten van de inrichting en het beheer van gebieden.

Advies

Met ons onderzoek en aansluitend advies wordt helder of uw beheer en inrichting al het juiste effect sorteren of in de toekomst beter kunnen worden afgestemd op de natuurwaarden.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Effecten van begrazing op de levendbarende hagedis Nevengeulen als kraamkamer voor vissen
Levendbarende hagedis - Jelger Herder
  Nevengeul in de Maas bij Kerkdriel - foto Jelger Herder
  wit
RAVON heeft onderzoek gedaan naar de effecten van begrazing van heide op de levendbarende hagedis. 
Samen met partners van OBN deed RAVON onderzoek naar het functioneren van nevengeulen voor riviervissen. 
 

Uw contact

Minimaliseren
Jeroen van Delft

Jeroen van Delft 

   j.v.delft@ravon.nl 
   024-7410610
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina