Gegevens

Minimaliseren

Dankzij de verspreidings- en monitoringsgegevens kan RAVON tot in groot detail de verspreiding van reptielen, amfibieën en vissen in kaart brengen. Deze verspreidingsgegevens worden voor diverse doeleinden gebruikt, zoals het maken van landelijke en regionale atlassen, maar ook om de effecten van planologische ingrepen te beoordelen en te evalueren. Dankzij de monitoringsmeetnetten kunnen we  op gestandaardiseerde én statistisch onderbouwde wijze monitoren hoe het met onze beschermde reptielen, amfibieën en vissen gesteld is. RAVON is aangesloten bij de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) en gegevenslevering aan derden verloopt uitsluitend via het Natuurloket.

Verspreiding

Minimaliseren
Verspreiding

Inventarisaties
Verspreiding
Atlassen

Klik om verder te gaan.Ga Verder

Monitoring en Trends

Minimaliseren
Monitoring en Trends

Monitoring & Trends
Evaluatie
NEM

Klik om verder te gaan.Ga Verder

NDFF

Minimaliseren
NDFF

Nationale Databank
Flora en Fauna
Gegevenslevering

Klik om verder te gaan.Ga Verder

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina