Verspreidingsgegevens

Minimaliseren

Verspreidingsgegevens overzichtelijk in kaart gebrachtRAVON verzamelt verspreidingsgegevens van de amfibieën, reptielen en vissen van Nederland. Door continue actualisatie van deze gegevens kunnen veranderingen in de verspreiding van soorten tijdig worden gesignaleerd. De databank wordt gebruikt voor onder andere verspreidingskaartjes, landelijke en regionale atlassen. Daarnaast is het mogelijk met kennis over de verspreiding van soorten specifieke inrichtings- en beheersadviezen te geven voor natuurgebieden, maar ook voor stedelijk gebied en het buitengebied. Jaarlijks wordt deze databank dan ook talloze malen geraadpleegd voor beheer, ruimtelijke ordening en onderwijs. 

Databank

Voor het up-to-date houden van de databank heeft RAVON twee grote projecten: 

Vrijwilligers verzamelen de meeste gegevens, maar een aanzienlijk deel van de data is ook afkomstig uit onderzoek door onze kantoormedewerkers, bijvoorbeeld uit inventarisaties voor de Flora- en faunawet. Ook door gegevens uit te wisselen met andere organisaties wordt de beschikbare kennis optimaal benut. Alle gegevens worden gecontroleerd op betrouwbaarheid voor deze in de databank worden opgenomen.

Uw contact

Minimaliseren
Raymond Creemers

Raymond Creemers 

   r.creemers@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina