Nationale Databank Flora en Fauna

Minimaliseren
RAVON participeert in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), daar zijn al onze gegevens in ondergebracht. Dit is een unieke databank, die natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige manier toegankelijk maakt. Snel, betrouwbaar, eenvoudig en actueel. Zo krijg je snel een compleet beeld van wat bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten op de plek die je wilt weten. Levering van NDFF gegevens loopt uitsluitend via het Natuurloket en de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Met een abonnement op de NDFF komen alle beschikbare gegevens overzichtelijk op één plek bij elkaar.

Alle gegevens in de NDFF voldoen aan kwaliteitseisen. Dit wordt gewaarborgd door een automatische validatiecontrole bij gegevensinvoer. Hiermee wordt de kwaliteit van een waarneming bepaald. De GaN zorgt voor borging van de kwaliteit van de natuurgegevens. Dat gebeurt met invoerprotocollen, validatie van gegevens en kwaliteitsborging van kennisproducten van de NDFF. 

Zie de brochure voor meer informatie.
NDFF   Klik hier om gegevens op te vragen via de website van het Natuurloket


Uw Contact

Minimaliseren
Raymond Creemers

Raymond Creemers 

   r.creemers@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina