Bescherming

Minimaliseren

Om de bescherming van inheemse reptielen, amfibieën en zoetwatervissen te waarborgen, houdt RAVON in de gaten hoe het met die soorten in Nederland gaat. Dit kunnen we doen dankzij de verspreidingsgegevens, de monitoring en de ‘oren en ogen’ in het veld van duizenden vrijwilligers. Hierdoor zijn wij in staat landelijke of regionale beschermingsplannen op te zetten, dit in goede samenwerking met terreinbeheerders en overheden. RAVON doet ook actief aan bescherming en komt in actie wanneer blijkt dat bepaalde activiteiten afbreuk doen aan de instandhouding van beschermde soorten.

De mate waarin een soort in Nederland wordt bedreigd is te vinden in de Rode Lijst Reptielen en Rode Lijst Amfibieën. Zie de beschermingsstatus per soort (PDF).

Reptielen

Minimaliseren

Uw contact

Minimaliseren
Ronald Zollinger

Ronald Zollinger 

   R.zollinger@ravon.nl 
   024-7410606
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina