Migratievoorzieningen

Minimaliseren

Door versnippering van leefgebieden en het geïsoleerd raken daarvan komen steeds meer diersoorten onder druk te staan. Dit geldt ook voor reptielen, amfibieën en vissen. Infrastructuur, stedenbouw en intensief landgebruik zijn de voornaamste oorzaken voor het versnipperde landschap en watersysteem. Uitwisseling tussen deelpopulaties wordt onmogelijk en trekroutes worden doorkruist. Ook worden jaarlijks onnodig veel amfibieën op weg naar hun voortplantingswateren dood gereden of komen terecht in straatkolken. Veel vissen komen onderweg stuwen tegen of worden vermalen door gemalen en waterkrachtcentrales.

Voorbeelden van structurele oplossingen zijn het aanbrengen van geleidingsschermen en faunapassages op land, vispassages in het water en uittreedvoorzieningen in putten en straatkolken. Indien dergelijke technische oplossingen goed worden aangelegd, kunnen zij voor zowel reptielen, amfibieën, vissen en andere soortgroepen bijdragen aan een succesvolle migratie. Wij kunnen advies leveren tijdens de ontwerpfase en achteraf de werking evalueren aan de hand van monitoring.

Kijkt u ook eens bij de onderzoeken de we op dit gebied hebben gedaan.

Voorbeeld projecten

Minimaliseren
Faunapassages  Straatkolken
Faunapassage - foto Jelger Herder
  Kikkers klimmen via uittreedvoorziening uit straatkolken in proefopstelling
  wit
RAVON is de expert op het gebied van het inrichten, aanleggen en onderhouden van faunapassages voor herpetofauna en ook voor vis. RAVON voert onderzoek uit en adviseert over aanleg, eisen, geleidingschermen en meer.
Jaarlijks komen er tussen de 1 en 2,5 miljoen amfibieën terecht in straatkolken. RAVON doet hier samen met RIONED onderzoek naar. RAVON adviseert over knelpunten en adequate oplossingen.             
 

Uw contact

Minimaliseren
Richard Struijk

Richard Struijk 

   r.struijk@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina