Scheppen naar de grote modderkruiper in de Oude Rijnstrangen.

Minimaliseren

rijnstrangen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 20 september is er tijdens een excursie gevist in de Oude Rijnstrangen. Onder het genot van een lekker najaarszonnetje stonden s’ ochtends vroeg 16 deelnemers klaar om het gebied in te gaan. Door de goede opkomst konden we ons over twee groepen verdelen en zo meerdere locaties bemonsteren. De verwachtingen om de grote modderkruiper te vangen waren hoog. Het Rijnstrangen gebied kenmerkt zich in de aanwezigheid van verlandingsvegetaties en lijkt hiermee zeer geschikt als leefgebied voor de grote modderkruiper. Op de zoektocht naar de grote modderkruiper kwamen we typische bewoners van vegetatierijke wateren zoals bittervoorn, snoek, zeelt en vetje tegen. Ook de kleine modderkruiper blijkt relatief veel in het gebied voor te komen. In totaal werden 13 verschillende vissensoorten gevangen. Nadat iedereen er eigenlijk niet meer op gehoopt had, vingen we toch nog één grote modderkruiper. Deze werd na een korte foto sessie weer terug geplaatst bij hopelijk veel soortgenoten. Aan het eind van de dag kwamen de twee groepen weer bijeen op een terras in Oud Zevenaar. Hier werden de uitkomsten van een geslaagde en gezellige dag besproken.

Het is de bedoeling om in de toekomst de verspreiding van de grote modderkruiper en andere “poldervissen” in het Rijnstrangen gebied beter in kaart te brengen. Visexcursies worden aangekondigd op de website van Faunawerkgroep de Gelderse Poort en RAVON.

Uitkomsten:
Gevangen vissen:
baars, vetje, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, brasem, kolblei, pos, rietvoorn, snoek, zeelt, bittervoorn, driedoornige-  en tiendoornige stekelbaars.
Overige dieren: Amerikaanse rivierkreeft, groene kikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina