Verslag excursie Terletse Hei (19 april 2008)

Minimaliseren

adder 400 vert.jpgOnder de bezielende leiding van Ronald de Boer trok een enthousiaste groep van 14 mensen op zaterdag ochtend de Terletse hei op. Even leek het weer roet in het eten te gaan gooien, maar reptielen weten feilloos de luwe plekjes in de vegetatie op te zoeken waar ze heerlijk kunnen genieten van die eerste voorjaarszon. Het is aan ons om die plekjes te vinden……

Al lopend in oostelijke richting werd dan al snel de eerste levendbarende hagedis gevonden, een mooi mannetje met knaloranje buik! En vanaf toen ging het snel. De ene na de andere levendbarende hagedis en zandhagedis werd gezien. Veel mooie groene mannetjes die energie zaten op te doen voor de voortplanting. Het was ideaal hazelwormen weer! Al met al zijn 5 hazelwormen gevonden waarbij jammer genoeg ook een dood dier, een verkeersslachtoffer op het fietspad.

Op 2 locaties werden nog tientallen eiklompen van de bruine kikker gezien, 2 eisnoeren van de gewone pad en een mannetje kleine watersalamander. Ook werd een larve kleine watersalamander uit het water geschept, die heeft de winter in het water overleefd.

Na de lunch betrok de lucht steeds meer en leek de wind steeds frisser te worden. Een hele poos werden geen dieren meer gevonden en toen de aandacht leek te verslappen werd de eerste gladde slang van dit jaar op de Terletse hei gezien! Een jong dier van vorig jaar lag onder een metalen plaat op te warmen, een schitterende vondst. Teruglopend richting zweefvliegveld werden nog enkele zandhagedissen gespot. Als toetje had Ronald de adder bewaard. Een jong mannetje lag op zijn vaste stek en gunde ons allemaal een blik op zijn mooie zigzag. Een mooie afsluiting van deze dag!

Op 24 augustus 1991 heeft Ronald met de toen nog HSG dezelfde excursie ronde gelopen. Ook toen waaide het behoorlijk en was het 16 graden (en nu 12 graden). In 1991 was 1 hazelworm gezien, een juveniele zandhagedis en ongeveer 10 levendbarende hagedissen. Ten opzichte van toen heeft er zich een duidelijke omkeer van levendbarende hagedis naar zandhagedis voorgedaan.

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de aangetroffen herpetofauna. Verder werd ook een nestje van een dwergmuis gevonden en zijn een vos en zwijnen met biggen gezien!

soort

m

v

onbep.

sa

eiklomp

eisnoer

larve

Zandhagedis

11

1

6

1

 

 

 

Levendbarende hagedis

1

-

4

-

 

 

 

Hazelworm

3

-

-

2 (m)

 

 

 

Gladde slang

-

-

-

1

 

 

 

adder

1

-

-

-

 

 

 

Gewone pad

 

 

 

 

tientallen

 

 

Bruine kikker

 

 

 

 

 

2

X

Kleine watersalamander

1

-

-

-

 

 

1

 

excursiegelderland.jpg

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina